Norsk Teknisk Museum

Bli med på spenstige påfunn i et museum med rundt 100 prøv-selv installasjoner, mer enn 25 utstillinger om teknikk og medisin – og, ikke minst, spennende helge- og ferieprogram fylt av aktiviteter! Du trenger ikke å være barn eller ha med barn for å ha det stas hos oss. LEKENDE LÆRING Oslo vitensenter er stedet for å ha det gøy mens du lærer. Prøv alt fra å ta selfies foran greenscreen, se fargene din, å teste reaksjonstid og å konkurrere med en venn om hvem som løper fortest (og mye mye mer). Utforsk naturvitenskapelige og teknologiske prinsipper innenfor temaene energi, fysiske fenomener, kroppen, matematikk og verdensrommet. Vitensenteret illustrerer grunnprinsippene innen fysikk gjennom tilbud om aktiv og lekende læring i interaksjon med spennende installasjoner.

408217_10151136846516141_378604232_n.jpg

PROGRAM Hver helg tilbyr museet aktiviteter med realfag, sett fra alt annet enn en kjedelig vinkel – fylt av ting du kan gjøre selv, alt fra micro:bit og tekstiltrykk til et av Norges beste vitenshow. Basert på museets forskning og utstillingsproduksjong inviteres det stadig til samlinger med ulike temaer. Blant dem er SENT (18-års grense) et etterspurt konsept, med konserter, utforskning av ulike temaer, party og workshops for voksne. Følg med på sosiale medier og på museets nettsider for å få med deg alt som skjer! www.tekniskmuseum.no https://www.facebook.com/pg/Tekniskmuseum/posts/?ref=page_internal TEMAUTSTILLINGER Museet skal formidle sammenhengen mellom teknologi, medisin og kultur over tid, i tillegg til å gi innsikt i grunnprinsippene for moderne teknologiske prosesser og produkter, som i dag omgir oss. De store temautstillingene belyser ulike deler av vårt teknologiske samfunn. MEDISINSHISTORISKE UTSTILLINGER De medisinhistoriske utstillingene tematiserer alt fra kroppens innside til grøssfremkallende operasjonsteknikker. Avdelingen sitter også på store samlinger av gjenstander, bøker og arkivalia. UTSTILLINGEN Grossraum – organisasjon Todt og tvangsarbeid i Norge 1940-45 en av de nyeste store utstillingene. Den kaster lys over norsk kollaborasjon og hvordan de 130 000 tvangsarbeiderne i Norge hadde det. Rundt 17 000 døde under fryktelige forhold. NYE UTSTILLINGER Følg med på hva som skjer, for vi åpner stadig større og mindre utstillinger om aktuelle temaer. I tillegg har vi spennende forelesninger, utfordrende workshops og aktiviteter for ulike grupperinger i tilknytning til utstillingene. På nettsidene, www.tekniskmuseum.no kan du se hele programmet.

TELEMUSEET Fra 2018 er også Telemuseet en del av Teknisk museum.

SAMLINGENE Få et innblikk i museets samlinger ved å søke i Digitalt museum: https://digitaltmuseum.no/search/?aq=text%3A%22teknisk%22%2C%22museum%22

NULLTOLERANSE FOR ULOVLIGE YTRINGER Teknisk Museum har nulltoleranse for diskriminerende eller hatefulle ytringer. Slike vil bli politianmeldt med utg. pkt i den rettslige forståelsen av begrepet, slik det fremgår av straffeloven § 185: “Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, b) religion eller livssyn, c) homofile orientering, eller d) nedsatte funksjonsevne.» «Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. " HISTORIEN: Foreningen Norsk Teknisk Museum ble stiftet i 1914, i forbindelse med den store jubileumsutstillingen på Frogner i Oslo. Flere av museets gjenstander stammer fra denne utstillingen. I 1995 fikk Norsk Teknisk Museum status som nasjonalmuseum. Norsk Teknisk Museum har siden starten hatt oppgaven med både å være samtidsmuseum og historisk museum for industri, vitenskap og teknologi. I dag har museet også det nasjonale ansvar for Nasjonalt medisinsk museum. Museets største utfordring er å være brobygger mellom fragmentert ekspertkunnskap på den ene siden og offentligheten i bred forstand på den andre. Norsk Teknisk Museum har tidligere hatt utstillingslokaler i Vikingskipmuseet på Bygdøy, og i Fyrstikkalléen på Etterstad. Dagens museumsbygg ble offisielt åpnet på Kjelsås i mai 1986. Her disponerer museet 20 700 kvadratmeter. Det inkluderer utstillingslokaler og kontorer, lager og magasiner, verksteder og bibliotek.