Årvoll gård

Historie Årvoll gård Årvoll gård er opprinnelig en gammel Akergård. Navnets opprinnelse - Årvoll kommer fra norrønt orravellir – orrhanevollene.

Skriftlige kilder viser at gården tilhørte Oslo Domkapital (kirken) i 1396. Etter reformasjonen i 1537 overtok kongen gården som hundre år etter solgte den til velstående Christiania borgere. Den mest kjente eieren var borgermester i Christiania, Nils Lauritssøn. Siden gikk gården i arv til Lauritssøn stedatter Maren Jensdatter Roll, som i 1665 overtok mer enn åtti gårder og gårdparter etter moren og stefaren. Maren var en stridslysten og sta dame, og etter å ha lagt seg ut med kommanderende general i Norge, Gustav Wedel Jarlsberg, ble hun satt i husarrest på en av sine andre gårder, Bredtvet lenger opp i Groruddalen.

11856353_896524213764305_7784790715982213626_o.jpg

Siden har gården skiftet eiere mange ganger og gårdstunet slik vi kjenner det i dag, har utviklet seg fra 1826. Både hovedbygningen og låven er bygd på flere ganger.

Våningshuset ble bygd i sveitserstil på slutten av 1800-tallet. I 1872 ble gården en slektsgård. Christoffer Opsahl kjøpte gården som ble i hans familie til 1950-årene. Rasmus Opsahl var den siste av barna i Opsahlfamilien som bodde i våningshuset - derav navnet “Aktivitetshuset Rasmus”. Tidlig på 70-tallet kjøpte Oslo kommune gården for å bygge en bensinstasjon og senere sykehjem. Heldigvis ble ikke planene realisert! Innbyggerne på Årvoll ville bevare gården og utvikle et kultursenter, og satte i gang med å fylle husene med aktiviteter. Innbyggerne drev senteret på frivillig basis i ti år, før bydelen overtok forvaltningen av gården.

I dag er Årvoll gård et kulturelt og sosialt treffsted for mange mennesker hvor aktivitetene på gården organiseres med frivillig innsats, private og bydelens tilbud. Mange lag og kulturforeninger holder til på gården, i tillegg til flere brukskunstnere og næringsdrivende.

For leie av lokaler klikk deg inn her for mere info http://www.arvollgard.com/39382161