Back to All Events

Me går for 1100! - Norsk Målungdom

25660130_10156201038494274_5062134963788529757_n.jpg

Me går for 1150 medlemmar! 

Norsk Målungdom har som mål å ha 1100 betalande meldemmar under 26 år innan årsslutt. Det har vi greidd! Me har no det beste medlemstalet sidan 2008! :D

No går vi for det beste medlemstalet sidan 2005. Målet er 1150 teljande medlemmar før nyttår🎈 (I 2008 hadde me 1138). 

Kva kan DU gjere for å skaffe fleire medlemmar til Norsk Målungdom, spør du? No skal du høyre!

Du som ikkje er medlem:
➡ Meld deg inn i Norsk Målungdom! Det kan du gjere med å sende NMU100 + namn, adresse, e-post og fødeår til 2090 💌 Då betalar du 100 kroner og får medlemskap ut 2018! Eventuelt kan du melde deg inn påhttps://malungdom.no/
➡ Oppmod andre til å melde seg inn! 

Du som allereie er medlem:
➡ Betal medlemspengar (viss du ikkje allereie har gjort det). 
Det gjer du ved å sende MEDLEMSPENGAR til 2090. Det kostar 70 kroner. 
➡ Verv folk! 
➡ Oppmod andre til å betale medlemspengar!

Men kvifor, spør du? 
Nynorsk er det beste språket med dei dårlegaste vilkåra. For å gje nynorsken betre vilkår treng me både aktive medlemmar og støttemedlemmar, uavhengig av om dei skriv nynorsk eller bokmål. Ved å melde deg inn i Norsk Målungdom bidreg du til
➡ At nynorskbrukarar får bruke og møte språket sitt i kvardagen
➡ At alle skal få bruke dialekta si der dei vil
➡ At kvensk, dei samiske språka og andre minoritetsspråk skal få støtta dei treng