Back to All Events

IEC 62443 - NFEA - Norsk Forening for Elektro og Automatisering

  • Fridtjof Nansens vei 19 (map)

Nytt NFEA-kurs!

IEC62443 stiller krav til kompetanse hos de som jobber med industrielle automasjons og kontrollsystemer, i hele livssyklusen. Kurset tar sikte på å høyne kompetansen hos alle som arbeider med cybersikring av industrielle automasjons og kontrollsystemer og hvordan IEC62443 er en viktig støttespiller i dette arbeidet.

IEC62443 har vært under utvikling i snart 20 år og har mange likheter med safety standarden (IEC61511, og er basis for NFEA sitt SIL GL kurs).

Kurset vil adressere de fleste delstandardene under IEC62443 rammeverket, inkludert nye og viktige revisjoner som er under utvikling. En viktig del av kurset vil også tilegnes use cases for hvordan rammeverket kan benyttes. Retningslinjen fra DNV «Cybersecurity in the oil and gas industry based on IEC62443» er ment som en hjelp for å tilpasse og forenkle anvendelsen av denne standarden, og vil bli benyttet som supplerende materiale i undervisningen. Hvordan en løsningsintgrator anvender rammeverket og hvordan et oljeselskap har gjort seg praktiske erfaringer, vil også bli belyst.

Målgruppen er de som skal jobbe med cybersikring hvor IEC62443 har en eller annen rolle, og er altså relevant for leverandører, sluttbrukere, oljeselselskaper, landbasert industri, myndigheter, engineering, konsulenter etc.

Kurset passer for alle som skal ha en befatning med cybersikring.

56584282_2334470696598822_804199636532199424_n.jpg