Back to All Events

Ludvig Uhlbors: Arne Næss Gjenoppstandelsen - Black Box teater

“Endringer i retning av et mer økologisk orientert liv behøver ikke å medføre følelser av tap og forsakelse, men i stedet kan det vekke noe dypt gledelig i oss.” -Arne Næss

Arne Næss Gjenoppstandelsen er resultatet av en kollektiv prosess som har fordypet seg i Arne Næss sin filosofi om dypøkologi. Denne filosofien er en tilnærming til naturen hvor alt liv har verdi i seg selv, ikke bare utfra hvilken nytteverdi det har for mennesket. Som en del av prosessen flyttet Ludvig Uhlbors´ kunstneriske team i en periode opp til Næss sin hytte, Tvergasetin, ved Hallingskarvet som var det stedet hvor Arne Næss utviklet tankene som lå til grunn for dypøkologien. Hva er grensen mellom kropp og sjel, og finnes denne overhodet i mennesket og naturen? Med Næss´ tanker som utgangspunkt, utforskes orakelsituasjoner, spiritisme og animistiske ritualer.

Øko(filo)sofisk vandring med Ludwig Uhlbors og kompani tirsdag 28.mai i Ekebergparken
Der økofilosofien er beskrivende og forholdsvis distansert går Arne Næss et par steg videre i tenkningen han kalte økosofi. Næss sin økosofi ser på mennesket som likestilt med naturens andre bestanddeler, at helheten er mer enn summen av sine deler. Ut fra disse tankene inviterer vi til en øko(filo)sofisk vandring i Ekebergparken. Vandringen ledes av Ludvig Uhlbors og kompani som gir en kort introduksjon til økosofiens tanker før vi begir oss ut i bynaturen. Gjennom mer eller mindre symbolske stopp vil vandringen oppover bergsiden ende med en økosofisk utsikt over Oslo.
Følg med på våre hjemmesider og Facebook for detaljer om tidspunkt og oppmøtested.

Ludvig Uhlbors er en svenskfødt regissør og dramatiker bosatt i Oslo. Han jobber med en konseptuell tilnærming til teateret, med fokus på teatrale virkemidler, materielle menneskelige transformasjoner og en søken etter former hvor identitet og maktstrukturer kan diskuteres. Uttrykket Uhlbors jobber fram, beveger seg i et estetisk spenningsfelt mellom dokumentarteater, antropologisk teater, samtidsdans, tverrkunstneriske prosjekt og en performancetradisjon med utvidet teatralitet.

Lille Scene 05.06.2019 19:00
Lille Scene 06.06.2019 19:00

Med / with: Arturo Tovar, Kjersti Aas Stenby, Ludvig Uhlbors. Regi / direction: Ludvig Uhlbors. Lyd / Sound: Alexander Rishaug. Kostymer, Scenografi / costume, scenography. Kristine Gjems. Film, fotografi / film, photography: Kjersti Vetterstad, Kristin Astrup Aas, Ludvig Uhlbors. Støttet av / Support by: Kulturrådet, Dramatikkens hus, Fond for utøvende kunstnere.

48383049_10156143177224370_6004181224006877184_o.jpg
Earlier Event: June 6
Mio, min Mio - Nordland Teater
Later Event: June 6
Styx // Sentrum Scene