Back to All Events

Baneseminaret 2019 - Frokostmøte 21. mai - Multiconsult

  • Nedre Skøyen vei 2 (map)


Multiconsult inviterer deg til Baneseminaret 2019, som i år blir arrangert som 2-3 frokostmøter. Første frokostmøte er 21. mai 2019.

Med gigantiske prosjekter som Fornebubanen, ny T-banetunnel i Oslo, Oslo-navet mfl., vil norske rådgivere og anleggsentreprenører virkelig få muligheten til å vise fram hva vi er gode for. Prosjektene er både teknisk og logistisk utfordrende, og får i tillegg store konsekvenser for næringsliv, naboer, transport og ikke minst beredskapsforholdene når alle skal gjennomføres – omtrent samtidig!

Sammen med bl.a. Ruter og Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune setter vi søkelys på utfordringene de mange byggeprosjektene skaper, samtidig som vi ønsker å inspirere norske rådgivere og anleggsentreprenører til å se de mange mulighetene prosjektene gir.

For mer informasjon og påmelding gå til https://www.multiconsult.no/baneseminaret-2019/

56675134_841043812909237_3536809957989023744_o.jpg
Earlier Event: May 21
Morning Beat