Back to All Events

Kvalitet og effektivitet i tjenesten med velferdsteknologi - Sensio and Norway Health Tech

  • Oslo Science Park - Gaustadalleen 21 (map)

Det er stadig snakk om og krav til økt bruk av velferdsteknologi. Møt flere kommuner og hør om deres erfaringer og utfordringer, men ikke minst muligheter og samarbeid med næringen. Bli med på fagdag sammen med Sensio og Norway Health Tech.

Sensio og Norway Health Tech inviterer til fagdag om kvalitet og effektivitet i tjenesten med velferdsteknologi i drift. Fagdagen tar opp hvordan helhetlig satsing på velferdsteknologi gjennom fokus på helhetlige teknologiløsninger, prosesstyring og tjenesteinnovasjon kan bidra til bedre kvalitet og lønnsomhet i tjenesten.

Program:

11:30 – 12:00 Registrering fra kl 11. Lunsj serveres frem til kl 12.

12:00 – 12:20 Velkommen ved Kathrine Myhre fra Norway Health Tech og William Holm fra Sensio.

Moderator Bent-Håkon Lauritzen, Norway Health Tech

12:20 – 12:40 Kvalitetsforbedring i helsetjenesten ved Heidi Arnesen Austlid, administrerende direktør IKT Norge.

12:40 – 13.00 Prosesstyring for kvalitet og effektiv drift. Hvordan sikre gode bruker/pasientforløp, pasientsikkerhet og resultatmåling i kommunen? Fra manuell til elektronisk tavle ved rådgiver Marit Dale Petersen i FoU-enheten Sandefjord kommune og seniorrådgiver i Sensio og utvikler av IKOS elektronisk tavle Marit Strandquist

13:00 – 13:20 Tjenesteinnovasjon og endringsprosesser i Lørenskog kommune ved Gry Røste, kommunaldirektør Helse og omsorg

13:20 – 13:40 Pause med mulighet til å oppsøke stands i mingle-området

13:40 – 14:20 Paneldebatt ledet av Grete Kvernland-Berg, PA Consulting

Fremtidens sykehjem gjennom moderne pasientvarsling. Fokus gevinstrealisering. Kvalitetsøkning gjennom samhandling av tjenestene. Hvordan sikre oppfølging av tjenestemottakere, og gi mulighet for å bruke personell, på tvers av de ulike tjenestene

14:20 – 14:40 Oppsummering og veien videre med fokus på gevinstrealisering ved Daniel Thelle og Cecilia Gnaly, PA Consulting

14:40 – 15:00 Inspirasjonsforedrag (mer info kommer)

15:00 – Sensio feirer 10 års jubileum og inviterer til kake på takterrassen

56515023_2953076434703286_4925487212520275968_o.jpg
Later Event: May 21
Skogsbad - Ekebergparken