Back to All Events

En søndag med ensembledans

En søndag med ensembledans, 2. juni 2019

Når vi danser sammen med andre tilpasser vi oss på ulike måter for å finne samspillet. Hvordan vi lytter og hvilke verktøy vi har tilgang på er med på hvordan dansen mellom oss utfolder seg. Med utgangspunkt i samtidsdans, bevegelsesimprovisasjon og Ensemble Thinking vil vi denne søndagen utforske ulike komposisjonsverktøy og skape sanntidskoreografier sammen og for hverandre.

Ensemble Thinking er en "toolbox" – en serie scores som vekker en gruppes evne til samspill og kompositoriske valg i scenisk improvisasjon. Metoden er utviklet av Nina Martin og Lower Left Performance Collective (USA) og inspirert av Martins mangeårige improvisasjonsarbeid i det postmoderne dansemiljøet i New York, bl.a med Mary Overlie (Viewpoints), Simone Forti, Nancy Topf, Danny Lepkoff, improvisasjonsgruppen Channel Z (på 1980-tallet) og Lower Lefts videre utviklingsarbeid siden 1994. Lower Left idag er Margaret Paek, Andrew Wass, Kelly Dalrymple-Wass, Shelley Senter, Leslie Scates, Nina Martin og Karen Høybakk Mikalsen.

Tid: 10.00 - 16.00, inkl lunsj
Pris: kr 700
Sted: Møllergata 9 på NSKI Høyskole. Ring på i 3. etasje

Påmelding til info@livingmovement.no
Bindende påmelding

Karen Høybakk Mikalsen er dansekunstner, pedagog og koreograf med base i Oslo. Hun har lang erfaring av samtidsdans, improvisasjon og komposisjon og ble i 2019 medlem av det internasjonale kollektivet Lower Left Performance Collective og sertifisert Ensemble Thinking lærer. I tillegg til å delta i ulike kunstneriske samarbeidskonstellasjoner utvikler hun bevegelsesfaget for skuespillere og er engasjert i ulike delingsplattformer i frilansfeltet.

Mer info: www.livingmovement.no

57543553_437242456820262_6261817727770427392_o.jpg