Back to All Events

Kurs: Tidligere stimulering gir hjerneutvikling som varer

  • Osterhaugs gate 4A (map)

Hva vet vi om hjernen? Hva påvirker barnets vekst og utvikling? Hvilken tradisjon tilhører vi – og hvilke konsekvenser får det?

Kursdeltakerne skal få innsikt i nyere forskning på områdene fysisk aktivitet og språk- og sansestimulering. De skal reflektere over og erfare praktisk-pedagogiske konsekvenser av denne kunnskapen. Målet er at deltakerne skal forstå samspillet og avhengigheten mellom fagområdene som er knyttet til småbarnspedagogikkens og spesialpedagogikkens område og inspirere til kontinuerlig forbedringsarbeid i egen yrkesutøvelse.

Kurset passer for barnehagelærere, helsesøstre, spesialpedagoger, fagarbeidere og assistenter. Alle som arbeider med små barn i aldersgruppen 0 til 3 år og barn med spesielle behov.

Kursholdere er Audrey van der Meer, professor i nevropsykologi ved NTNU og Heidi Aabrekk, spesialpedagog.

Les mer om kurset og meld deg på ved å klikke på påmeldingslenken.

47686344_10156754898957980_7517844994674130944_o.jpg