Kultur

Filtering by: Kultur
Punkt Ø - Galleri F 15 - Momentum - Program 2019
Jul
7
to Jun 6

Punkt Ø - Galleri F 15 - Momentum - Program 2019

På Jeløya ved Moss ligger Galleri F15 på en av Oslofjordens aller vakreste tomter. En av Norges eldste institusjoner for visning av samtidskunst, en kulturhistorisk perle og et intellektuelt pustehull for folk fra hele Østlandsområdet. Skiftende kunstutstillinger og koselig kafé i tilknytning til galleriet.

Alby-(2).jpg

Her ser du hva som skjer på Galleri F 15 i 2019:

Charlotte Wankel og L´Esprit Nouveau. Kambo-Kristiania-Paris-Høvik

2. februar – 22. mai 2019

Galleri F 15

Kurator: Hilde Mørch

galleri f 15 unnamed.gif

Charlotte Wankel (Kambo 1888 – Høvik 1969) markerte seg i fransk kunstliv både før og etter 1. verdenskrig. Våren 1910 var hun elev av Henri Matisse i Paris, og fra 1919 til slutten av 1920-tallet oppholdt hun seg i kunstmetropolen. Wankels nonfigurative- og abstrakte komposisjoner viser modne og konsekvente løsninger på konstruktive problemstillinger, og uttrykker til fulle den “l`esprit nouveau” som ga 20-tallets avantgardekunst kraft og vitalitet. Med sine komposisjoner bidro Wankel til å utvikle en ny stilretning; en “nonfigurativ purisme”. Wankel debuterte på Høstutstillingen i 1914, og Dagbladets fryktede kunstkritiker Jappe Nilssen skrev «vi har noget i vente i fremtiden fra hendes haand». Hun var initiativtager til den såkalte «skandaleutstillingen» Otte skandinaviske kubister i Kunstnerforbundet i 1927 som fikk hard medfart i pressen.

Mot slutten av 1920-tallet fant Wankel frem til sitt helt særegne og lett gjenkjennelige formspråk. Hennes mange portretter fra 1930-tallet er ikke bare portretter, men sære komposisjoner som står på egne ben. Under okkupasjonen stilte hun ut ved Den retrospektive utstilling av skulptur og maleri i Nasjonalgalleriet i Oslo (1940), samt ved Nasjonalgalleriets utstilling, Kunst og ukunst (1942), der hennes bilder ble vist til skrekk og advarsel i avdelingen for «ukunst». På 1950- og 1960-tallet utvikler hun sin stil til nye uttrykk og høyder, i en veksling mellom nonfigurative komposisjoner og abstraherte uttrykk.

Arbeidene i utstillingen er innlånt fra Nasjonalmuseet, Trondheim Kunstmuseum, Storebrand kunstsamling, private samlinger og eiere.

galleri f 15  efjunnamed.jpg


MOMENTUM 10 The Emotional Exhibition

8. juni – 9. oktober 2019

Momentum kunsthall, Galleri F 15 og andre steder i Moss

Kurator: Marti Manen (SE)

MOMENTUM Nordisk biennale for samtidskunst arrangeres for 10. gang i 2019.

MOMENTUMs kompleksitet og motsetninger fra oppstarten i 1998 blir feiret når kuratoren Marti Manen reformulerer biennalens fortid og fremtid og gir oss kunst å minnes og øyeblikk å gjenoppleve. Over tretti kunstnere fra Norden og land utenfor er invitert til å stille ut. Utstillingen vil inkludere nye produksjoner samt verk fra tidligere utgaver. Blant disse er finske Eija-Liisa Athilas 33 mm film og videoinstallasjon TODAY (1996/97), som hun viste på den første MOMENTUM i 1998 og Ragnar Kjartanssons monumentale neonverk Scandinavian Pain fra 2006.

Det utgis to publikasjoner. En «Reader» som skal ha fokus på MOMENTUM 10, dens historie og relasjon til samtidskunstfeltet, og en «billedbok» som visualiserer biennalens installasjoner, verk og rom.

galleri f 15 med.jpg

359 plagg i skapet

19. oktober 2019 - 22. januar 2020

Galleri F 15

Kuratorer: Maria C. Havstam og Franz P. Schmidt

En utstilling om klesindustrien- verdens nest mest forurensende industri!

Systemene som fører til overproduksjon og forbruk av lett tilgjengelige klær skaper dyptgripende belastninger på naturresurser. Rettigheter om arbeidsmiljø og lønnsnivå utfordres, samt at systemene påvirker demografi og samfunnsutvikling verden over. Klesindustriens negative fotavtrykk er dramatisk stort og industriens symptomlindringer gjennom fokus på sirkulærøkonomi og teknologiske løsninger er ikke tilstrekkelige.

Gjennom visuelle narrativ, konkret design, synliggjøring av aktivisme og politiske statements, samt et kulturhistorisk materiale som re-aktualiserer idealisme som verdi, er ambisjonen å lage en utstilling som engasjerer på individnivå og blir en arena for samtale og handling på et overordnet nivå.

Designere, kunstnere, utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer er invitert til å bidra med kritisk tenkning og alternative løsninger, hele tiden med et fast blikk på den akutte problemstillingen vi står ovenfor i dag.

Til utstillingen blir det laget en resonnerende og faktaorientert katalog og et seminar om temaet i januar 2020.

(I følge en rapport fra SIFO har nordmenn i gjennomsnitt 359 plagg hver. Tittelen er inspirert av dette fakta).


Slik reiser du til Galleri 15 på Jeløya i Moss:

 

Galleri F 15 - Historien

Galleri F 15 – 1966-2016

Privat initiativ for samtidskunsten

Fra venstre: Lars og Ellen Brandstrup og Niels og Agnete Brandstrup. Foto Moss Avis

For 50 år siden etablerte brødrene Lars og Niels Brandstrup Galleri F 15 i en tidligere fabrikkbygning i Fossen 15 i Møllebyen i Moss. Lars Brandstrups kone Ellen og Niels´ kone Agnete medvirket sterkt til den praktiske driften av galleriet fra starten.

Brødrene var født i Horten, men vokste opp i Danmark. Hele deres liv hadde de vært omgitt av kunst, og broren Birger Brandstrup drev allerede et kunstgalleri i Randers i Danmark. Lars hadde i flere år vært pressesekretær for den danske malergruppen «Kammeraterne».

Ideen var å lage et lokalt galleri, og det var spenning knyttet til om det lot seg gjøre i en industriby uten noe egentlig kunstmiljø, og med hovedstadens relativt sterke utstillingsvirksomhet tett innpå. Dessuten manglet de et kunstfaglig nettverk og kontakter i datidens norske kunstmiljø. At galleriet etter hvert endte opp med å få nasjonal betydning kom som en stor overraskelse på dem. Det var ifølge Lars Brandstrup tre grunner til at Galleri F 15 markerte seg sterkt allerede det første året: Konsekvent satsning på høy kunstnerisk kvalitet og store utstillingslokaler, utstillinger med appell utover det lokale og åpne dører for strømninger i europeisk kunst.

Målet deres var å bygge opp en arena i Moss hvor kunstinteresserte kunne møtes og seriøse utstillinger kunne vises. – Ikke som i muséer, med deres eldgamle tradisjon for høytidelighet og andaktsfull visning av kunst, og heller ikke som kunsthistorikerne og kunstnerne selv hadde vane å vise den. Nei, det vi ville var å knytte utstillingsarrangementene nær til publikumspremisser, men med ubrytelig fastholdelse

av kvalitetskrav så langt mulighetene rakk, uttalte Lars Brandstrup til Mossemagasinet i 1984.

Satsningen viste seg å slå an, og allerede i det første året imponerte de med visning av modernistisk kunst av finsk-norske Irma Salo Jæger og norske Håkon Bleken, Arne Malmedal og Tore Olsen.1 Et stort og engasjert publikum bygde seg raskt opp, og pressen i Oslo og lokalt fulgte med på det som skjedde. Utstillingene ble etter hvert hyppig anmeldt og omtalt, og allerede den første utstillingen i 1966 ble anmeldt i to aviser.

Lars Brandstrup setter F 15 KONTAKT

Som en del av galleridriften satset Niels og Lars Brandstrup friskt på kulturavisen F 15 KONTAKT. Den skulle dekke hele Norden og formidle kunstnytt over landegrensene. Ressurser ble brukt på innhold fremfor layout og design. Artikler ble skrevet spesielt for F 15 KONTAKT eller sakset av brødrene fra et stort antall nordiske aviser. I tillegg re-publiserte de tekster fra kataloger fra de viktigste kunstutstillingene i Norden.

Taket har blåst av i Fossen 15. Foto Moss Avis

Finansieringen av galleridriften kom via nordiske fond, støtte fra Moss kommune til enkeltutstillinger, salg av kunst og etter hvert også kafedrift. Bygningen i Fossen 15 var imidlertid i en skrøpelig forfatning, herjet av brann og storm. Da taket en aprildag i 1967 blåste av, tok brødrene et dristig, men fremsynt sprang. De sa ja til et tilbud fra Moss kommune om å flytte galleriet til den staselige hovedbygningen på Alby gård på Jeløy for en symbolsk leiesum på 50 kr i måneden. Kommunen hadde kjøpt eiendommen i 1962 av skipsreder Biørn Biørnstads dødsbo på grunn av de gode jordbruksområdene. I Biørnstads testament lå betingelser til Moss kommune om at det skulle drives kulturell virksomhet på Alby. Slik ble Galleri F 15 på Jeløy etablert, og 28. april dette året åpnet den første utstillingen i de nye lokalene. Publikum strømmet til for å se kunsten og oppleve Alby. En enkelt søndag kunne det komme to tusen mennesker, påpekte Lars Brandstrup til Drammens Tidende og Buskeruds Blad 15. mai 1970.

COBRA-utstilling i 1968. Eugene Brands «Demon of Shipwrecks». ©Punkt Ø

Brødrene Brandstrup holdt et svært høyt tempo med skiftende utstillinger hver måned. Lars og Niels sto selv for utvelgelsen av kunstnere og utstillinger. Kunstprofilen spisset seg rundt den nordiske samtidskunsten. Kjente navn ble alternert med mindre kjente. De opparbeidet raskt gode kontakter i det nordiske kunstfeltet og flere vandreutstillinger ble vist i Moss, som Abstrakte danske – Dansk kunst siden 1959, i 1967; Kvinner i skandinavisk kunst og en COBRA-utstilling i 1968. Året etter kunne publikum oppleve eksperimentell og provokativ skulptur av den polske kunstneren Wadyslaw Hasior.2 Utstillingen kom til Moss gjennom et samarbeid med Moderna Museet i Stockholm, og ble en av de viktigste, mest gripende og debatterte i Norge dette året.

Fra utstilling med den polske kunstneren Wadyslaw Hasior i Galleri F 15 i 1969. ©Punkt Ø

Den uhøytidelige linjen og folkelige presentasjonen fikk langt større gjennomslagskraft enn noen hadde drømt om. Den gang var ikke gallerifloraen og utstillingstilbudene som nå, og Norge hadde enda ikke fått et offentlig museum for samtidskunst.3 Det var som om et latent behov hos publikum ble utløst i Moss. Lars Brandstrup sa det slik til Mossemagasinet i 1984: – Noen har sagt at Galleri F 15 i de første årene av sin tid forandret kunstformidlingen i Norge, trakk opp nye veier og fikk karakter av banebryter. Det er sterke ord, men jeg har ingen plikt til å si imot folk.

Fra Tendenser 1971. Benny Motzfeldt, glassvase. ©Punkt Ø

Brødrene satset ikke bare på billedkunst, men også kunsthåndverk. Allerede to år etter oppstarten innledet Galleri F 15 utstillingen Tendenser som en markant mønstring av norsk kunsthåndverk. Dette var i en tid hvor visningsmulighetene for denne kunstformen var marginale i Norge, og fire år før kunsthåndverkene fikk sin egen fagorganisasjon, Norske kunsthåndverkere. Utstillingen ble en respektert og etterspurt utstillingsserie på Galleri F 15, og har gjennom årene vist kunsthåndverkets utvikling og endringene i feltet fra brukskunsten til kunsthåndverk. Blant kunstnere som deltok i den første Tendenser var Benny Motzfeldt og Tone Vigeland.4

Ti år har gått

Galleriets tiårsjubileum i 1976 ble markert med en ny utstilling av Tage Törning, den første kunstneren som stilte ut i Galleri F 15 i 1966, samt en stor gruppeutstilling med til sammen 130 verk av 35 kunstnere som hadde stilt ut i galleriet tidligere. Aftenpostens anmelder Even Hebbe Johnsrud skrev 10. april 1976: – Det imponerende med denne rekken av kjente navn er at den ikke imponerer, ikke overrasker, ved sin opptreden i et privat galleri seks mil utenfor hovedstaden. Galleriet har skjemt oss bort.

Faksimile fra F 15 KONTAKT nr. 3.1986

Venneforeningen ble stiftet ved tiårsjubileet. Hundre venner trådte frem og opprettet F 15s Venner med egne statutter og et valgt styre. Blant dem var en rekke av landets kjente kulturpersonligheter og politikere, og daværende kronprinsesse Sonja deltok på den formelle stiftelsen. Samme år skrev femti kunstnere fra hele Norge et brev til Moss bys ordfører Bjørn Barang og Moss kommune, med en oppfordring om å støtte dette galleriet som hadde betydning langt utenfor bygrensen.

Venneforeningen fikk store oppgaver, langt større enn vel noen hadde tenkt seg. Foreningen medvirket sterkt til opprettelsen av Interessefellesskapet av 1. januar 1979 mellom Brandstrupbrødrene, Moss kommune, Østfold fylkeskommune, F 15s Venner og representanter fra bildende kunstnere og kunsthåndverkere. Interessefellesskapets formål var å drive formidling av billedkunst og kunsthåndverk, holde kulturarrangementer og utgi publikasjoner. Ved opprettelsen ble den nordiske intensjonen nedtegnet i selskapets statutter, og den ble også i årene fremover kjennetegnende for galleriets virksomhet, med utstillinger som blant annet viste nordisk glass og aktuell finsk billedkunst.

I 1980 døde Agnete, og snaue to år etter Niels. Deretter ble galleriet videreført med Lars Brandstrup som direktør og Ellen Brandstrup som leder for kafeen, i godt samarbeid med Interessefellesskapets styre. Den nordiske kurs ble videreført og utbygget.

Billedkunstformidleren Tore Flesjø ble ansatt som assisterende direktør i 1983. Han kom til Alby fra stillingen som leder for Aktuell kunst. Samme år var daværende kulturminister Lars Roar Langslet på Alby og debatterte om kulturinstitusjoner i Norge ti år etter den første kulturmeldingen.5

Tilbygget på Alby

Alby før nytt tilbygg ble bygget. Foto: Moss Avis.

Brødrene Brandstrup var strategikere og så tidlig et behov for nødvendig tilpasning av lokalene for å bedre driftsforholdene ved Galleri F 15. Et nytt tilbygg ble planlagt for å gi mer utstillingsrom og en sterkere plass for kulturlivet i Moss på Alby. Bygningsmiljøet og den særegne vegetasjonen ble bestemmende for plassering og utforming av tilbygget. Man søkte en diskret plassering, tilbaketrukket i forhold til hovedbygningen, formmessig tilpasset forpakterfløyen vestover mot stabburet. Hovedbygningen forble det sentrale punktet, og deler av forpakterfløyen som til nå hadde vært kjøkken og verksted ble innredet til kontorer.

Tilbygget på Alby. Foto Moss Avis

Tilbygget sto ferdig i 1985 takket være støtte fra Moss kommune og Norsk kulturråd. F 15s Venner ga også en betydelig sum direkte til bygget6 samt ytterligere midler til innredning. At F15s Venner kunne bidra med så mye penger var over all forventning, og skyldtes de mange norske og nordiske kunstnere som donerte verk til en kunstauksjon i 1984.7

Kunst under trange kår

To dager etter åpningen av nybygget, 30. september 1985, ble det direktørskifte i Galleri F 15. Etter nesten tjue års virksomhet fratrådte Lars Brandstrup, og Tore Flesjø overtok. Ett år senere ble kunsthistorikeren Jorunn Veiteberg ansatt, i en kombinert stilling som intendant og redaktør for F 15 KONTAKT. Hun skulle nå bære den snart tjue år gamle nordiske kunstavisen videre. Veiteberg hadde med seg erfaring som kunstanmelder i Bergens Tidende, og var godt orientert i det nordiske kunstfeltet. Hun arbeidet frem flere markante utstillinger, blant dem Video Art, i 1988, med verk av blant andre Jon Balke, Kjell Bjørgeengen og Marianne Heske; Sidsel Paaske-minneutstilling; en retrospektiv utstilling med arbeider av den svenske kunstneren Hilma af Klint i 1989;8 og Meta Memphis ‒ Italiensk møbeldesign i 1990.

Ett av arbeidene som ble vist i utstillingen Meta Memphis ‒ Italiensk møbeldesign i 1990. Foto: Erik Wiggo Larsen

Dette var en periode med krakk i den norske økonomien og Moss kommune hadde et underskudd på tjue millioner, noe Galleri F 15 fikk merke. Galleriet gikk et vanskelig halvår i møte. Støtten til interessefellesskapet ble kuttet av kommunen.9 I tillegg hadde driften generelt gått tyngre de siste månedene, med lavere salg av kunst fra utstillingene, mindre salg i butikken og lavere omsetning i kafeen (publikum klaget over at køene i kafen var for lange). Den daværende direktøren, Tore Flesjø, hadde en spesiell teft for å få på plass gode sponsoravtaler, men dårligere økonomiske tider i Norge gjorde det vanskelig. Rådmannen i Moss foreslo inngangspenger, men F 15s styre var kritiske til ideen. Derimot ble innsamlingsbøsse plassert i hovedinngangen og publikum kunne frivillig gi en pengegave til galleriets drift. Styret ønsket mer fokus på salg av kunst og at F 15 KONTAKT måtte få inn annonsekroner. Mange var spente på om galleriet sto overfor en skillevei, med mer kommersialisering på grunn av stadig mindre støtte fra de offentlige eierne: Moss kommune og Østfold fylkeskommune. Kunstanmelder Harald Flor skrev i Dagbladet 10 juni: – For de kunstneriske ansvarlige må dette innebære en indirekte beskjed om at ambisjoner er vel og bra, men at det viktigste er å få det økonomiske regnskapet i balanse. [Sic!]

Den vanskelige økonomiske situasjonen fortsatte og de offentlige tilskuddene ble kuttet ytterligere.10 Kravet til egeninntjening økte og sterke lokale krefter forlangte en mer rendyrket kommersiell profil på utstillingene. Styreformannen ville avlyse den planlagte jubileumsutstillingen Det aller verste gjennom 25 år i 1991, og Tore Flesjø truet med å trekke seg etter styreformannens utspill og innblanding i kunstprofilen.

Samme år gikk Moss kommune og Østfold fylkeskommune sammen inn med en stor sum for å få orden på den anstrengte økonomien.11 I tillegg kom et ekstraordinært tilskudd fra Moss kommune og Østfold fylkeskommune til dekning av gjeld. En rekke betingelser fulgte med støtten, blant annet innføring av inngangspenger. Kulturminister Åse Kleveland innvilget prosjektstøtte til jubileumsutstillingen i 199112 og sikret slik, sammen med Nordisk ministerråd,13 at Det aller verste gjennom 25 år ble gjennomført. Tore Flesjø gikk av og kunstneren Ole Lislerud, som hadde sittet i styret i seks år, vikarierte i stillingen fram til en ny direktør kunne tiltre.

Nordisk avantgardistisk kunst

Den kunstneriske profilen holdt stand og den svenske kunsthistorikeren Gjertrud Sandqvist ble ansatt av galleriets offentlig oppnevnte styre.

Sandqvist hadde vært i kunstfeltet lenge og var en betydelig kunstformidler, kurator og skribent med høy faglig kompetanse. Nyskapende nordisk samtidskunst og et avant-gardistisk program var hennes klare profil, og det var Galleri F 15s ry i en nordisk sammenheng som gjorde at hun ønsket jobben. Hennes ambisjon var å videreutvikle ytterligere den posisjonen galleriet hadde i Norden. I tillegg ville hun fremme ung kunst og opprettet raskt et prosjektrom for dette. Galleri F 15 var tidlig – om ikke først – ute med denne typen visningsrom i Norden.14 Kunstnere som Lars Ramberg, Jeanett Christensen og Hans Hamid Rasmussen15 er noen av dem som ble kuratert inn i prosjektrommet. Gjertrud Sandqvist satset på formidling til barn og unge ved å tilpasse kjellerlokalene til pedagogisk virksomhet for barnehagebarn og skoleklasser, og hun tok den populære kunsthåndverksserien Tendenser ut av programmet.

Offentlig bråk rundt Galleri F 15

Utstillingene fikk bred og positiv oppmerksomhet i de store avisene i Norden, men omtalene i lokalpressen var negative. Mossingenes kjærlighetsforhold til galleriet slo sprekker. Det ble for og imot Sandqvist og hennes kunstneriske profil. Inntektene sviktet igjen. Besøkstallet sank og konflikten mellom Sandqvist og de offentlige eierne spisset seg til. Det ble lagt opp til ulike driftsmessige innskrenkninger og magasinet F 15 KONTAKT ble lagt ned.

Kun seks måneder etter at Gjertrud Sandqvist tiltrådte stillingen valgte styret i Galleri F 15 å si opp direktøren. De begrunnet oppsigelsen med sviktende publikumsoppslutning og økonomisk underskudd. Sandqvist hadde imidlertid videreført allerede vedtatte planer; bare to utstillinger foreslått av henne var gjennomført.16 Sandqvist slo tilbake mot styret. Hun ble ansatt for å holde en høy kunstnerisk profil, noe hun mente å oppfylle. At publikumsoppslutningen var sviktende var hun klar over, og det hadde vist seg mye vanskeligere enn hun hadde antatt å skaffe sponsormidler. Kultursjefen i Østfold fylkeskommune, Odd Raeng engasjerte seg i saken og viste til at styret i Galleri F 15 måtte ta på seg en del av ansvaret for det økonomiske uføret galleriet var havnet i. – Man bør kunne forlange av styret at de har en viss formening om hva slags galleri de vil ha, uttalte han til Moss Dagblad, 26. juli 1993. Han påpekte samtidig undring over styrets drastiske oppsigelse av direktøren.

Sympatierklæringer strømmet til fra kollegaer og kunstnere i inn- og utland. Kunstneren Per Maning mente at Gjertrud Sandqvist ble utsatt for åndelig rasisme.17 27. juli 1993 sa

han til Moss Dagblad: – Kunst kan ikke sammenlignes med alt annet. Satser man på samtidskunst ligger man alltid i forkant av utviklingen, og da kan mye virke rart. I en leder i avisen samme dag skrev redaktøren krast om det han mente var styrets feige behandling av Sandqvist: – Tid til å bli god venn med Sandqvists utstillinger har ikke styret i F 15. Etter kun seks måneders effektiv utstillingstid i 1993 gir de henne sparken. De har ikke bare sett på de røde tallene, men også lyttet til den såkalte «folke-opinionen». Rykter og sladder, påstår vi, har fått stå litt for uimotsagt.

Sandqvist fryktet virkningene oppsigelsen kunne få for galleriet i en tid hvor Kulturdepartementet nylig hadde lagt til rette for at Galleri F 15 fra 1995 skulle bli en del av det nasjonale knutepunknettverket med minst seksti prosent statlig støtte.18 Den ambisiøse utstillingen Legeme med de amerikanske kunstnerne Chris Burden og Robert Mapplethorpe,19 svenske Dan Wolgers og norske Per Maning ble gjennomført som planlagt sensommeren 1993. I august samme året trakk styreformannen seg fra sitt verv, og det samme gjorde venneforeningens representant i styret. Sandqvists program, med blant andre norske Ole Jørgen Ness og Anne Karin Furunes og islandske Kristján Gudmundsson,20 ble avsluttet i september 1994, og fikk rosende omtale fra fagfolk. Styret gikk inn for en mer publikumsvennlig, mer salgsvennlig profil, men Gjertrud Sandqvist ønsket å følge sin linje. Hennes ambisjoner var nasjonal interesse og ikke å følge svingningene knyttet til kommersiell drift. Hun trakk seg fra stillingen sommeren 1994, og avsluttet karrieren i Moss med en separatutstilling av den amerikanske kunstneren Mary Kelly.21 Tjue unge kunstnere laget en «hommageutstilling» som en avskjedsgave og en markering av hennes innsats for yngre kunstnere.

Fra Mary Kellys utstilling i Galleri F 15 i 1994 ©Punktø

Momentum etableres

Tor Andreas Gitlesen ble ansatt som ny direktør i 1994. Han kom, som den tidligere direktøren Tore Flesjø, fra en stilling som leder av kunstklubben Aktuell kunst i Oslo, og hadde med seg et mål om å få folk tilbake til galleriet. Samtidskunsten skulle fortsatt være det bærende elementet, og publikum skulle lokkes tilbake til galleriet gjennom gratis inngang samt fornyet fokus på kunsthåndverk og utstillingensserien Tendenser. Han ville også satse på tilrettelegging for økt salg av kunst. Under hans ledelse ble det gjennomført markante og viktige utstillinger som fotoutstillingen Borealis VVII: DESIRE i 1996, Charlotte Wankel (1888-1969) Retrospektiv i 1997, Clean & Sane i 1998 og separatutstilling med de da unge kunstnerne Hanne Friis i 2003 og den svensk-tyske kunstneren Annika von Hausswolff i 2004.22 Han gjorde nye grep med kunsthåndverksatsingen Tendenser og tilrettela for nordisk og internasjonal kuratering av den. Formidlingsaktiviteten ble profesjonalisert og en egen formidlerstilling ble opprettet i 1999.

Charlotte Wankel (1888-1969) Retrospektiv i 1997. ©Punkt Ø

Gitlesen var tett på prosessen med å etablere Momentumbiennalen for samtidskunst i Moss. Han var, sammen med Jørn Mortensen som var direktør for Momentum fra 2001 til 2006, en pådriver i prosessen med å utforme retningslinjene for fremtiden til Momentum og Galleri F 15 under paraplyen Fylkesgalleriet Punkt Ø. Et fylkesgalleri med base i Moss hadde vært utredet fra fylket i mange år, og trenden i tiden var å konsolidere kunstinstitusjoner, slik Stortingsmeldingen nr. 49 la opp til.

Et enstemmig bystyre i Moss gikk i 2006 inn for at Galleri F 15 og Momentum ble slått sammen til et fylkesgalleri for Østfold. Fylkestinget og staten sa det samme. Nå måtte det avklares hva Fylkesgalleriet ville koste og hvordan det skulle finansieres. Punkt Ø skulle ha én direktør, ett styre og felles økonomi. Ideen var at det nye samlegalleriet skulle være et tilbud til hele Østfold, til oslofolk og alle som ferdes langs E6 mellom Oslo og Svinesund. Galleri F 15 skulle videreføre sin utstillingsprofil med løpende kvalitetsutstillinger tilpasset den ærverdige hovedbygningen på Alby. Momentum skulle opprettholdes som en nordisk og internasjonal biennale, og i mellomårene skulle Momentum-design være hovedsatsingen. Punkt Øs kompetanse på kunstformidling og kunstpedagogikk skulle være til nytte for både nasjonale og internasjonale miljøer, og Punkt Ø skulle være synlig og tilgjengelig på kulturarenaer i hele Østfold. Kritiske innvendinger til spredningstanken var at Punkt Ø heller burde bruke ressursene til å lokke innbyggerne i Østfold til Moss, og det ble stilt spørsmål hvorvidt det var mulig å markedsføre et fylkesgalleri internasjonalt med det noe vanskelige navnet Punkt Ø.

2006 var igjen et vanskelig økonomisk år for Galleri F 15. Jubileumsutstillingen for Prosjektrommet, vist i Momentum kunsthall, ble dyrere enn planlagt. Brannsikring av

kunsthallen måtte gjennomføres et år før planlagt for i det hele tatt å kunne gjennomføre jubileumsutstillingen.

Økt fokus på internasjonal kunst

Tor Andreas Gitlesen fungerte i stillingen som direktør for Punkt Ø fram til 2007. Nytt direktørskifte inntrådte, og inn kom Dag Aak Sveinar fra sin stilling som direktør for Stiftelsen kulturkvartalet, i Ålesund, med avdelingene Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE. Den nye direktøren ble ansatt på grunn av sine evner som en samarbeidets mann. Hans ambisjon var å ta vare på alt som var bygget opp og å rotfeste Punkt Ø i alle østfoldinger. Han ville videreføre Galleri F 15 som et tempel og Momentum som en arena for den tidsaktuelle kunsten som tar opp strømninger i tiden.

Under Dag Aak Sveinars ledelse har Momentum blitt gjennomført i biennaletakt siden 2009, og Galleri F 15 har blitt videreutviklet som arena for nordisk samtidskunst, samtidig som et større fokus på internasjonal kunst vektlegges i utstillingsprogrammet, med blant annet en separatutstilling av den spanske kunstneren Dora García.23 Store prosjekter er blitt iverksatt, og under det nasjonale Munch-året i 2013 viste galleriet igjen en utstilling med arbeider av Edvard Munch.24 Denne gangen var fokuset på Munch og Moss i årene 1913-1916, da kunstneren bodde og arbeidet ikke langt fra dagens Galleri F 15. Punkt Ø bidrog med den ambisiøse boken Edvard Munch i Moss, kunst, krig og kapital på Jeløy 1913-1916.25 Prosjektrommet ble lagt ned, men den unge kunstscenen er blitt undersøkt videre gjennom utstillingen Ung.Lovende. Takket være en generøs gave fra Sparebankstiftelsen er det blitt satset på produksjon av utstillingskataloger og publikasjoner. I samarbeid med Østfold kulturutvikling og Den kulturelle skolesekken produserer Punkt Ø skoleutstillinger som turnerer i hele fylket. En videreutvikling av Alby gård som kunstarena er blitt igangsatt, med planer om å åpne et kunstsenter for barn og unge i 2017, i det tidligere vognskjulet fra 1866. Styret har vedtatt å utrede Storlåven på Alby som en mulig fremtidig visningsarena for Galleri F 15. Nye grep er blitt gjort for utstillingsserien Tendenser, som fra 2016 gjennomføres annethvert år, med det mål å styrke utstillingen som en viktig begivenhet innen europeisk kunsthåndverk.

Veggtekst til utstillingen Ung.Lovende, 2014. Foto Vegard Kleven ©Punkt Ø

Dagens kunstfelt er markant annerledes enn i 1966, og konkurransen om oppmerksomhet er stor. Med sin rike historie, storslagne beliggenhet og motet til å teste og undersøke trender og tendenser i samtidskunsten og kunsthåndverket, går Galleri F 15 framtiden i møte som et nyskapende intellektuelt pusterom til glede for befolkningen i Moss, regionen og tilreisende. Galleri F 15 skal fortsette å utfordre og engasjere, gå inn i observasjoner av hva som preger kunsten i dag og vise hvordan dette kommer til uttrykk. Moss er samtidskunstens by takket være Galleri F 15.

Skrevet av Maria C. Havstam

Informasjonsleder og kurator , Punkt Ø

1

Irma Salo Jæger (f. 1928), Håkon Bleken (f. 1929), Arne Malmedal (f. 1937) Tore Olsen (f. 1934).

2

Wadyslaw Hasior (1928-1999): Skulptør og maler som beskrives som en av Polens ledende samtidskunstnere i sin generasjon.

3

Museet for samtidskunst ble opprettet i 1988. I 1990 åpnet museet dørene for publikum i det som tidligere var Norges Banks lokaler på Bankplassen i Oslo.

4

Benny Motzfeldt (1909-1995): Anerkjent glasskunstner som innledet en ny æra i norsk glasshistorie i slutten av 1960-årene. Tone Vigeland (f. 1938): En av Norges mest anerkjente kunstnere i sin generasjon; kjent for sine minimalistiske smykker og, fra 1980-tallet,, for sin skulptur. Hun var festspillutstiller i Bergen i 2014.

5

Stortingsmelding nr. 8 (1973-94). Om organisering og finansiering av kulturarbeid.

6

1,3 millioner kroner.

7

Auksjonen innbrakte 800.000 kroner.

8

Hilma af Klint ble vist i Galleri F 15 27 år før Moderna Museet i Stockholm viste den store retrospektive Klint utstillingen 2013, og slik retteetopp fadesen fra 1970, da museet avslo tilbudet om å ta imot alle hennes arbeider.

9

Kommunen kuttet støtten med 180 000 kroner.

10

Fra 1 million til 600 000 kroner.

11

Til sammen 600 000 kroner.

12

140 000 kroner.

13

Nordisk ministerråd bidro med 125 000 kroner.

14

Gjertrud Sandqvist viste i et intervju med Moss Avis til at Moderna Museet i Stockholm og Tate Modern i London etablerte denne typen visningsrom senere.

15

Lars Ramberg (f. 1964): Særlig kjent for installasjonen Zweifel på Palast der Republik i Berlin. Jeanette Christensen (f. 1958): Har siden 1990-tallet arbeidet med installasjon, skulptur og foto. Hans Hamid Rasmussen (f. 1963): Ble kjent kjent for sine «honningrom», store duftende installasjoner av bivoks man kan gå inn i.

16

De to viste utstillingene var: Privat: En utstilling med installasjoner laget spesielt for galleriet av Lawrence Carroll (USA), Olav Christopher Jenssen (NO), Tony Oursler (USA), Nina Roos (FI), Marianne Uutinen (FI) og Anders Widoff (SE); og Rescuers of the Holocaust: En fotoutstilling fra Museum of Modern Art (New York) basert på et mangeårig forskningsarbeid av Gay Block og Malka Drucker om mennesker som ble reddet fra den andre verdenskrigens konsentrasjonsleirer (utstillingen ble også vist i Wien (Wiener Secession) og Düsseldorf (Mahn- und Gedänkstätte).

17

Per Maning (f. 1943) ble kjent på 1980-tallet for sin fotografiske portrettering av dyr.

18

Stortingets fagkomite anbefalte i 1993 at Galleri F 15 skulle sikres minst seksti prosent statsstøtte som knutepunktinstitusjon. Æren for dette tildeles en tverrpolitisk Østfoldbenk og en aktiv lobbyist i Galleri F 15s venneforenings leder Carl E. Wang.

19

Chris Burden (1946-2015): Amerikansk performancekunstner, installasjonskunster og skulptør. Robert Mapplethorpe (1946-1989): Amerikansk fotograf kjent for sine sensitive sort-hvit foto i store format.

20

Ole Jørgen Ness (f. 1961). Anne Karin Furunes (f. 1961). Kristján Gudmundsson (f. 1941).

21

Amerikanske Mary Kelly (f. 1941): Kjent for sine store installasjoner og prosjektbaserte arbeider som gjerne undersøker identitet, språk og historie.

22

Borealis VII. DESIRE: En fotoutstilling fra Nordiskt Konstcentrum. Clean & Sane: En internasjonal gruppeutstilling kuratert av Maria Lind; temaet var den komplekse relasjonen mellom renslighet og skitt, en sunn sjel og vanvidd, helse og sykdom, orden og system, kontroll og kaos. Hanne Friis (f. 1972) og Annika von Hausswolff (f. 1967) er begge anerkjente kunstnere i sin generasjon.

23

Dora Garcia: Anerkjent kunstner som representerte Spania på Veneziabiennalen i 2011 og deltok igjen i 2013. Deltok også på dOCUMENTA 13 samme år.

24

Tidligere Munch-utstillinger på Galleri F 15: Munch på Jeløy, vist i 1974, og Munch, Jorn og Kirkeby i 1984.

25

Forfatter: Hans-Martin Frydenberg Flaaten.

View Event →
OPPSAL BIBLIOTEK - PROGRAM
Jul
8
to Aug 30

OPPSAL BIBLIOTEK - PROGRAM

  • Vetlandsveien 99 - 101, Oslo (map)
  • Google Calendar ICS

Deichman Oppsal holder åpent alle dager 7-23. 
Er du over 15 år kan du låse deg inn med bibliotekkort og PIN-kode når biblioteket ikke er betjent. 
Kom innom for å oppgradere kortet ditt til nøkkelkort!

Generell informasjon

Oppsal bibliotek ligger i Østensjø bydel i Oppsal samfunnshus rett bak Oppsal senter. 

Ønsker du månedlig nyhetsbrev om arrangementer og aktiviteter på e-post? Meld deg på her: https://tinyurl.com/ybgjl5tz

Betjent åpningstid september-mai

Mandag 10-19

Tirsdag 10-16

Onsdag 10-19

Torsdag 10-16

Fredag 10-16

Lørdag 10-16

View Event →
LITTERATURHUSET I OSLO - PROGRAM 2019 DAG FOR DAG
Jul
9
to Oct 13

LITTERATURHUSET I OSLO - PROGRAM 2019 DAG FOR DAG

Forside

Litteraturhuset i Oslo er en nasjonal arena for litteratur, kultur og debatt. Vi har rom for mange aktiviteter og huser egne og andres arrangementer.


Hver dag 29. okt.–2. nov.

Fullbooket. Forfattermøte med Simon Stranger.

Litteraturhuset

Det er verdenshistorie, men litt tøysete verdenshistorie: Man lærer om middelalderen, svartedauden og hekseforfølgelse mens man leser om Helena, som blir ankla... Flere

OKT.29

Ma. 09:30 UTC+01

OKT.30

Ti. 09:30 UTC+01

+3

LitteraturSkaff billetterInteressert

Hver dag 5. nov.–7. nov.

Skolebesøk: Aleksander Kirkwood Brown og Andreas Iversen

Litteraturhuset

Forfattermøte for 3. og 4. trinn. Forfatter Aleksander Kirkw... Flere

Avlyst - 26. september 2018

Der gudene ikke finnes

Colm Tóibín og Linn Ullmann

Arr: Litteraturhuset

Billett

bookmark

Lørdag 29. september 10:00

Åpent barnerom

I barnerommet Sjeherasad er døra i barnestørrelse, putene i sterke farger, og i bokhylla er det...

Arr: Litteraturhuset

Gratis

bookmark

Lørdag 29. september 15:00

Cyberkrig for dummies

Lørdagsforedrag ved Hanne Røislien

Arr: Litteraturhuset

Gratis

bookmark

Søndag 30. september 13:00

Saklig søndag

Ved Niels Chr. Geelmuyden

Arr: Tanum Litteraturhuset og Litteraturhuset

Gratis

bookmark

3. oktober 2018 19:00

Sex og klasse

Didier Eribon og Magnus Marsdal

Arr: Litteraturhuset

Billett

bookmark

5. oktober 2018 18:00

Simone de Beauvoir

Ledestjerneforedrag ved Didier Eribon

Arr: Litteraturhuset

Gratis

bookmark

6. oktober 2018 10:45

Minilørdag-ønskereprise

Julia spiser alt

Arr: Litteraturhuset

Billett

bookmark

6. oktober 2018 11:30

Minilørdag-ønskereprise

Julia spiser alt

Arr: Litteraturhuset

Billett

bookmark

6. oktober 2018 12:00

Åpent barnerom

I barnerommet Sjeherasad er døra i barnestørrelse, putene i sterke farger, og i bokhylla er det...

Arr: Litteraturhuset

Gratis

bookmark

9. oktober - 11. oktober

Forfattermøte med Kari Saanum

Skolebesøk for ungdomsskoleelever

Arr: Litteraturhuset

Gratis med påmelding

bookmark

10. oktober 2018 19:00

Vi krysset en bro, og den skalv

Wendy Pearlman og Andreas Liebe Delsett

Arr: Litteraturhuset

Billett

bookmark

12. oktober 2018 18:00

Nærlesning: Claudia Rankines Citizen

Camara Lundestad Joof, Victor Boy Lindholm, Marie Silkeberg og Kristina Leganger Iversen

Arr: Litteraturhuset

Gratis

bookmark

13. oktober 2018 10:00

Åpent barnerom

I barnerommet Sjeherasad er døra i barnestørrelse, putene i sterke farger, og i bokhylla er det...

Arr: Litteraturhuset

Gratis

bookmark

13. oktober 2018 13:00

Men det er ikke det verste

Ved Ingeborg Eliassen og Hilde Hodnefjeld

Arr: Litteraturhuset

Gratis

bookmark

13. oktober 2018 15:00

Oljefondet for dummies

Lørdagsforedrag ved Camilla Bakken Øvald

Arr: Litteraturhuset

Gratis

bookmark

14. oktober 2018 13:00

Saklig søndag

Tore Skeie om norsk middelalderhistorie

Arr: Tanum Litteraturhuset og Litteraturhuset

Gratis

bookmark

15. oktober - 17. oktober

Forfattermøte med Nancy Herz

Skolebesøk for videregående skoler

Arr: Litteraturhuset

Gratis med påmelding

bookmark

18. oktober 2018 19:00

Ny debatt

Tema kommer senere

Arr: Litteraturhuset

Gratis

bookmark

20. oktober 2018 10:00

Åpent barnerom

I barnerommet Sjeherasad er døra i barnestørrelse, putene i sterke farger, og i bokhylla er det...

Arr: Litteraturhuset

Gratis

bookmark

23. oktober 2018 11:00

Upolert

Afghansk ungdom forteller

Arr: Litteraturhuset

Gratis med påmelding

bookmark

23. oktober 2018 13:00

Upolert

Afghansk ungdom forteller

Arr: Litteraturhuset

Gratis med påmelding

bookmark

27. oktober 2018 10:45

Minilørdag

Fra topp til tå

Arr: Litteraturhuset

Billett

bookmark

27. oktober 2018 11:30

Minilørdag

Fra topp til tå

Arr: Litteraturhuset

Billett

bookmark

27. oktober 2018 12:00

Åpent barnerom

I barnerommet Sjeherasad er døra i barnestørrelse, putene i sterke farger, og i bokhylla er det...

Arr: Litteraturhuset

Gratis

bookmark

27. oktober 2018 13:00

Blåse

Med Håkon Øvreås og Øyvind Torseter

Arr: Litteraturhuset

Gratis

bookmark

29. oktober - 2. november

Forfattermøte med Simon Stranger

Skolebesøk for mellomtrinnet

Arr: Litteraturhuset

Gratis med påmelding

bookmark

3. november 2018 10:00

Åpent barnerom

I barnerommet Sjeherasad er døra i barnestørrelse, putene i sterke farger, og i bokhylla er det...

Arr: Litteraturhuset

Gratis

bookmark

5. november - 7. november

Forfattermøte med Aleksander K. Brown og Andreas Iversen

Skolebesøk for 3. og 4. trinn

Arr: Litteraturhuset

Gratis med påmelding

bookmark

9. november 2018 09:30

Litt lengre lesing

Brødrene Løvehjerte for 3. og 4. trinn

Arr: Litteraturhuset

Gratis med påmelding

bookmark

9. november 2018 11:00

Litt lengre lesing

Brødrene Løvehjerte for 3. og 4. trinn

Arr: Litteraturhuset

Gratis med påmelding

bookmark

10. november 2018 10:45

Minilørdag-ønskereprise

Verdens beste smokk

Arr: Litteraturhuset

Billett

bookmark

10. november 2018 11:30

Minilørdag-ønskereprise

Verdens beste smokk

Arr: Litteraturhuset

Billett

bookmark

10. november 2018 12:00

Åpent barnerom

I barnerommet Sjeherasad er døra i barnestørrelse, putene i sterke farger, og i bokhylla er det...

Arr: Litteraturhuset

Gratis

bookmark

15. november 2018 19:00

Ny debatt

Tema kommer senere

Arr: Litteraturhuset

Gratis

bookmark

17. november 2018 10:00

Åpent barnerom

I barnerommet Sjeherasad er døra i barnestørrelse, putene i sterke farger, og i bokhylla er det...

Arr: Litteraturhuset

Gratis

bookmark

17. november 2018 12:00

Tegn svaret!

Med Elisabeth Moseng, Øyvind Torseter og Veronica Salinas

Arr: Litteraturhuset

Billett

bookmark

18. november 2018 13:00

Snøsøsteren

Med Maja Lunde og Lisa Aisato

Arr: Litteraturhuset

Billett

bookmark

19. november - 22. november

Forfattermøte med Alice Lima de Faria

Skolebesøk for 1. og 2. trinn

Arr: Litteraturhuset

Gratis med påmelding

bookmark

24. november 2018 10:00

Åpent barnerom

I barnerommet Sjeherasad er døra i barnestørrelse, putene i sterke farger, og i bokhylla er det...

Arr: Litteraturhuset

Gratis

bookmark

24. november 2018 13:00

Så rart?

Om natur og miljø

Arr: Litteraturhuset

Gratis

bookmark

1. desember 2018 10:45

Minilørdag

God jul!

Arr: Litteraturhuset

Billett

bookmark

1. desember 2018 11:30

Minilørdag

God jul!

Arr: Litteraturhuset

Billett

bookmark

1. desember 2018 12:00

Så rart? Om slim

Med Andreas Wahl

Arr: Litteraturhuset

Billett

bookmark

1. desember 2018 13:30

Så rart? Om slim

Med Andreas Wahl

Arr: Litteraturhuset

Billett

bookmark

8. desember 2018 12:00

I julenissens landsby

Med Torgrim Mellum Stene

Arr: Litteraturhuset

Gratis

bookmark

15. desember 2018 13:00

Lørdagsklassikeren

Teater: Piken med svovelstikkene

Arr: Litteraturhuset

Billett

bookmark

Neste p

app-facebook

Litteraturhuset

forrige tirsdag

We are happy to welcome story teller Gorgiana Keable and musician Solo Diarra in our story time on November 3rd! The event is free and will be in english. Suitable for children from the age of 4.

Velkommen til "Verden rundt med musikk og eventyr" med Georgiana Keable og Solo Diarra!

Hva er det egentlig som skjer når jenta får vann kastet over seg og plutselig forvandles til et tre? Tærne hennes forsvinner ned i jorda og blir til røtter, huden blir til bark, mens armene stre...

See More

SAT, NOV 3 AT 1:00 PM UTC+01

Verden rundt med musikk og eventyr

Selina Giessing Siersted likes this place

6

Comment

Share

app-facebook

Litteraturhuset

forrige mandag

Maria Kjos Fonn tar opp arven etter Herbjørg Wassmo med sin usminkede roman om overgrep og selvforakt, skriver Aftenpostens anmelder.

På onsdag møter forfatterne Maria Kjos Fonn og Kathrine Nedrejord regissør Kjersti Horn til samtale om litteratur om vold og overgrep, og hvordan leve videre etterpå.

WED, SEP 19

Etterpå. Kathrine Nedrejord, Maria Kjos Fonn og Kjersti…

Litteratur · 313 people

14

Comment

Share

app-facebook

Litteraturhuset

for omtrent en uke siden

I kveld kan du møte jamaicanske Marlon James og guatemalanske Eduardo Halfon i samtale med Morgenbladets Ane Farsethås om identitet, musikk, litteratur og historie fra Mellom-Amerika og Karibia.

SAT, SEP 15

Blomstring i bakgården

Oslo

Litteratur · 177 people

7

Comment

Share

app-facebook

Litteraturhuset

for omtrent en uke siden

"en dispende kjempeveks, en drysende orgumisk mulsug, et tronspunk hinsides våme i en overgantisk fremro"

Dette er et utdrag fra den norske oversettelsen av argentinske Julio Cortázars kult-klassiker Paradis, som både inneholder fantasispråk og flere ulike rekkefølger å lese boka på.

Guatemalanske Eduardo Halfon er en av dem som har latt seg inspirere av Cortázars ville eksperimenter. Nå snakker han om sitt litterære forbilde og hvordan det har preget hans egen

SUN, SEP 16

Tett på Cortázar

Oslo

Litteratur · 297 people

4

Comment

Share

app-facebook

Litteraturhuset

for omtrent en uke siden

"Det er langt fra Vestfjorden til Karibia. Likevel er jeg fristet til å sammenligne dominikanske Rita Indianas Tjenestepiken til Omicunlé med Morten Strøksnes folkekjære suksess Havboka. (..) Begge skuer ned i havdypet i sitt forsøk på å forstå hva som skjer på land," skriver Morgenbladets anmelder om Rita Indianas første bok på norsk.

I morgen kan du høre kritiker Janneken Øverland, oversetter Signe Prøis og journalist Askild Matre Aasarød snakke om det unike forfatterskapet til dominikanske Rita Indiana.

SAT, SEP 15

Å lese Rita Indiana

Oslo

Selina Giessing Siersted likes this place

4

Comment

Share

app-facebook

Litteraturhuset

for omtrent 2 uker siden

I boka En kort historie om sju drap forsøker Marlon James å forestille seg hva som skjedde med de sju mennene som forsøkte å drepe Bob Marley i 1976, og som aldri ble tatt.

Marlon James gjester Litteraturhuset denne helgen. På fredag snakker han om sin bookerprisvinnende roman: Bobs Jamaica. Marlon James og Peter Fröberg Idling og på lørdag snakker han med guatemalanske Eduardo Halfon om den litterære bølgen i Karibia og Mellom-Amerika: Blomstring i bakgården.

youtube.com

Author Marlon James talks about his latest book, A Brief History of Seven Killings

It's been selected as a Best Book of 2014 by TIME Magazine, Washington Post, Amazon, New York Times, Huffington Post, Chicago Tribune and Publishers Weekly.....

2

Comment

Share

app-facebook

Litteraturhuset

for omtrent 2 uker siden

“There’s an assumption that the writer of color must have experienced violence firsthand,” says James. “And when I say, ‘No, my background was very suburban and very stable,’ they ask by what authority do I know about these things to write about them? And I say, ‘It’s called using your fucking imagination. You know, like a white novelist, like any other novelist.”

På fredag kommer Marlon James til Litteraturhuset for å snakke om sin bookerprisvinnende roman, En kort historie om sju drap: Bobs Jamaica. Marlon James og Peter Fröberg Idling.

rollingstone.com

How Marlon James Escaped Jamaica to Win Top Literary Prize

Jamaica’s rebel son moved to the Midwest and won the Man Booker Prize. Now the hard part: fame

8

Comment

Share

app-facebook

Litteraturhuset

for omtrent 2 uker siden

"Så la meg starte forfra og forklare hvorfor huden ikke er et accessory, la oss si en hettegenser som man kan ta av og på. At det tar et helt liv å lære å ikke skamme seg over at her kommer jeg med faren min som skal levere meg i barnehagen, og de ansatte åpenlyst gjør narr av uttalen hans, fordi han ikke sier navnet mitt riktig, fordi foreldrene mine har gitt meg det danskeste navnet de kunne komme på, så jeg alltid vil kunne få meg en jobb og ikke trenger å late som om jeg ...

See More

WED, SEP 12

Nye nordiske

Oslo

Litteratur · 314 people

4

Comment

Share

app-facebook

Litteraturhuset

for omtrent 2 uker siden

Tvangsforflytninger, fornedring og rasebiologiske målinger er med på å skildre samenes 1900-tall i svenske Linnea Axelssons diktbok Ædnan. I morgen kommer Axelsson, norske Amalie Kasin Lerstang og danske Lone Aburas for å lese fra sine seneste diktsamlinger.

WED, SEP 12

Nye nordiske

Oslo

Litteratur · 314 people

Like

Comment

Share

app-facebook

Litteraturhuset

for omtrent 2 uker siden

«Tegn svaret!» er Litteraturhusets nye serie hvor du hver gang får møte to illustratører som leser og viser bilder fra de fine bøkene sine. Lørdag 15. september er det Svein Nyhus og Camilla Kuhn som kommer på besøk.

De blir også intervjuet av forfatter Veronica Salinas – men de får ikke lov til å svare med ord, bare ved å tegne på tavla!

Her blir det mye tull, tøys og tegning.

litteraturhuset.no

Tegn svaret!

Med Svein Nyhus, Camilla Kuhn og Veronica Salinas

12

Comment

Share

app-facebook

Litteraturhuset

for omtrent 2 uker siden

Hele barndommen trodde den lille gutten at tatoveringen på bestefarens arm var telefonnummeret hans, før han ble fortalt at det var fangenummeret fra Auschwitz. Eduardo Halfons litteratur beveger seg tett opptil egen familiehistorie, og utforsker minner og historiens avtrykk.

Neste helg gjester Eduardo Halfon Litteraturhuset under våre karibiske og mellom-amerikanske dager. Se fullt program for helgen her: http://litteraturhuset.no/arrangement/blomstringibakgarden/

FRI, SEP 14

Å finne en sigøyner. Eduardo Halfon og Mattis Øybø

View Event →
PROGRAM - BLÅ
Jul
24
to Feb 16

PROGRAM - BLÅ

bla-DSCF2893.jpg


Om BLÅ

BLÅ sin historie daterer seg tilbake til åpningsdagen 28. februar 1998. Det som en gang i tiden var et gammelt oppbevaringslager for gull og diamanter i Brenneriveien 9c har gjennom årene blitt brukt til så mangt opp gjennom årene før det endte opp slik vi kjenner det i dag – en av Norges premissleverandører for norsk og internasjonal musikk på et høyt kunstnerisk nivå.

BLÅ startet opp som en jazzklubb for ny fremadstormende artister, men programmet var heller ikke begrenset til kun å inneholde jazz.

Mantraet var da som nå å synliggjøre det usynlige og ingenting er utelukket.

En forkjærlighet for musikk generelt har hele veien vært den underliggende drivkraften som har gjort at siden 1998 og frem til nå har Blå presentert mangfoldige tusen artister innenfor alle tenkelige sjangre. BLÅ ønsker å gi deg store konsert og klubbopplevelser.

La deg friste.

Vi ønsker å overraske, utfordre og engasjere deg til å oppleve nye uttrykk du ikke visste du likte, presentert av morgendagens nye store artister.

BLÅ handler derimot ikke bare om konserter og klubber. Under sommerhalvåret kan du ikke la være å komme innom uteserveringen vår som strekker seg langs Akerselva under grønne trær som gjør det lett å drømme seg vekk fra det faktum at du sitter midt i Oslo sentrum.

Vi gleder oss til å se deg på BLÅ!

Tekst hentet fra nettsiden til Blå: http://www.blaaoslo.no/om-bla/


På Søndagsmarkedet kan kunstnere, designere og andre folk kan leie et bord og selge ting de lager, importerer selv, brukt, ol. Fotograf: Helge Høifødt

På Søndagsmarkedet kan kunstnere, designere og andre folk kan leie et bord og selge ting de lager, importerer selv, brukt, ol. Fotograf: Helge Høifødt

Blå

Seksuell Klubben uten skam. Edvard Popper & Grind My Rones byr på guilty pleasures!
Pause

-0:34

Flere visuelle innstillinger

Gå til fullskjermmodus

Slå på lyden

2 datoer til

Klubb: Sidesprang // BLÅ (NB: fellesevent for alle datoer)

BLÅ

BLÅ | SIDESPRANG | KL. 23:00 | ID: 21 | CC: 80,- før midnatt / 120,- etter midnatt... Flere

OKT.

26

Fr. 23:00 UTC+02

DES.

14

Fr. 23:00 UTC+01

Fest · 324 personer

Interessert

Hver dag 27. okt.–28. okt.

Vintage Kilo Sale • Oslo • VinoKilo

BLÅ

- V I N T A G E K I L O S A L E -

Oslo we are coming! 🥂🥂... Flere

OKT.

27

Lø. 11:00 UTC+02

OKT.

28

Sø. 11:00 UTC+01

Shopping · 8 899 personer

Skaff billetter

Interessert

Kommende arrangementer

Del arrangementer

OKT.

3

HØSTFERIEBINGO PÅ BLÅ

On. 18:00 UTC+02 · 387 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Interessert

OKT.

4

Bendik Giske + Abraham Brody & Áslaug Magnúsdóttir | BLÅ

To. 20:00 UTC+02 · 501 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

OKT.

5

Avlyst: Grant / BLÅ

Fr. 20:00 UTC+02 · 264 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

OKT.

5

The BLÅ Mini Ball // Soul Sessions Extended Pre-Party

Fr. 22:00 UTC+02 · 897 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Interessert

OKT.

6

Shahmen (US) | BLÅ

Lø. 20:00 UTC+02 · 216 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

OKT.

6

Club Juicy: Hip hop & R&B's new generation / BLÅ

Lø. 23:00 UTC+02 · 341 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

OKT.

7

Frank Znort Quartet & DJ Mike / BLÅ

7. okt.–8. okt. · 65 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Interessert

OKT.

11

Red Bull Music Festival Oslo: NYC Next Wave

11. okt.–13. okt. · 1 133 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

OKT.

12

Klubbkapring: Future Dancehall & Reggaeton på BLÅ

Fr. 21:00 UTC+02 · 721 gjester

BLÅ

Skaff billetter

Interessert

OKT.

13

Utsolgt! Melvins + ShitKid / BLÅ

Lø. 18:00 UTC+02 · 1 845 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

OKT.

13

Sunkissed: Subtil live [aka Roland Lifjell & Kristian Sinkerud]

Lø. 22:00 UTC+02 · 693 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Interessert

OKT.

16

Stian Westerhus: V | BLÅ

Ti. 20:00 UTC+02 · 94 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

OKT.

17

Godflesh + Lasse Marhaug / BLÅ

On. 20:00 UTC+02 · 648 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

OKT.

18

Syndrom + Happy Dagger / BLÅ

To. 20:00 UTC+02 · 1 200 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

OKT.

19

Author & Punisher + Okkultokrati / BLÅ

Fr. 20:00 UTC+02 · 502 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

OKT.

19

╱grå | BLÅ

Fr. 23:00 UTC+02 · 481 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Interessert

OKT.

20

YOB + Wiegedood / BLÅ

Lø. 20:00 UTC+02 · 875 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

OKT.

23

Void ov Voices / BLÅ

Ti. 20:00 UTC+02 · 181 gjester

BLÅ

Skaff billetter

Interessert

OKT.

25

Two Bands and a Legend / BLÅ

To. 20:00 UTC+02 · 514 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

OKT.

26

Emma Ruth Rundle + Jaye Jayle / BLÅ

Fr. 20:00 UTC+02 · 260 gjester

BLÅ

Skaff billetter

Interessert

OKT.

26

Sidesprang med: Uniiqu3 (US) / BLÅ

Fr. 23:00 UTC+02 · 329 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Interessert

OKT.

30

Oslo World 2018 - 30.10 - 04.11

30. okt.–4. nov. · 3 423 gjester

Oslo World

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

NOV.

1

Farao + Jae Tyler | BLÅ

To. 20:00 UTC+01 · 447 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

NOV.

2

Oslo World: Meridian Brothers // Cero39 (CO)

Fr. 22:00 UTC+01 · 355 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

NOV.

3

Oslo World: ISÁK & Benin International Musical

Lø. 21:00 UTC+01 · 583 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

NOV.

3

Oslo World: Fredrik Lavik & Kokk N Roll

Lø. 21:00 UTC+01 · 200 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

NOV.

8

Outer Limit Lotus & Friends | BLÅ

To. 20:00 UTC+01 · 750 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

NOV.

9

French Express - Konsert med Kiddy Smile (FR)

Fr. 21:00 UTC+01 · 235 gjester

BLÅ

Skaff billetter

Interessert

NOV.

10

The Space Lady + Thomas Bergsten vs Harvey Steel | BLÅ

Lø. 19:00 UTC+01 · 515 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

NOV.

21

Yamantaka // Sonic Titan / BLÅ

On. 20:00 UTC+01 · 14 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Interessert

NOV.

24

Kikagaku Moyo + MaidaVale / BLÅ

Lø. 20:00 UTC+01 · 742 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

NOV.

30

Electric Eye - Live at BLÅ LP-release / BLÅ

Fr. 20:00 UTC+01 · 671 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

DES.

1

John Parish (UK) / BLÅ

Lø. 20:00 UTC+01 · 222 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

DES.

7

Starlite Motel | BLÅ

Fr. 20:00 UTC+01 · 3 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

DES.

8

ADULT. / BLÅ

Lø. 19:00 UTC+01 · 618 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

DES.

10

Bell Witch performs Mirror Reaper | BLÅ

Ma. 20:00 UTC+01 · 288 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

DES.

13

Lucifer | BLÅ

To. 20:00 UTC+01 · 210 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

FEB.

2

Tonbruket / BLÅ

Lø. 20:00 UTC+01 · 162 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

FEB.

23

YELLE Club Party (Live) | BLÅ

Lø. 20:00 UTC+01 · 425 gjester

BLÅ

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert


Om BLÅ

BLÅ sin historie daterer seg tilbake til åpningsdagen 28. februar 1998. Det som en gang i tiden var et gammelt oppbevaringslager for gull og diamanter i Brenneriveien 9c har gjennom årene blitt brukt til så mangt opp gjennom årene før det endte opp slik vi kjenner det i dag – en av Norges premissleverandører for norsk og internasjonal musikk på et høyt kunstnerisk nivå.

BLÅ startet opp som en jazzklubb for ny fremadstormende artister, men programmet var heller ikke begrenset til kun å inneholde jazz.

Mantraet var da som nå å synliggjøre det usynlige og ingenting er utelukket.

En forkjærlighet for musikk generelt har hele veien vært den underliggende drivkraften som har gjort at siden 1998 og frem til nå har Blå presentert mangfoldige tusen artister innenfor alle tenkelige sjangre. BLÅ ønsker å gi deg store konsert og klubbopplevelser.

La deg friste.

Vi ønsker å overraske, utfordre og engasjere deg til å oppleve nye uttrykk du ikke visste du likte, presentert av morgendagens nye store artister.

BLÅ handler derimot ikke bare om konserter og klubber. Under sommerhalvåret kan du ikke la være å komme innom uteserveringen vår som strekker seg langs Akerselva under grønne trær som gjør det lett å drømme seg vekk fra det faktum at du sitter midt i Oslo sentrum.

Vi gleder oss til å se deg på BLÅ!

Kapasiteten vår med sitteplasser

Kinosal

100-115

Langbord

64

Langbord inkl scenen

100

Sittekonsert med bord

110

Cafe-oppsett inkl scenen

110

View Event →
Cosmopolite Scene - Program
Sep
7
to May 27

Cosmopolite Scene - Program

I 2012 kunne Cosmopolite feire 20 år. I løpet av disse årene har Cosmopolite vært et utstillingsvindu for norsk og internasjonal jazz, verdensmusikk og crossover-toner av alle valører.

Opp gjennom årene har Cosmopolite presentert artister som: Gerry Mulligan, Diana Krall, Stephane Grapelli, Chick Corea, Jack de Johnette, Joe Zawinul, Bo Diddeley, Maceo Parker, Ronnie Jordan, Jimmy Smith, Jimmy Cliff, The Wailers, Angelique Kidjo, Cheb Khaled, Marcus Miller, Nusrat Fateh Ali Khan og Mulatu Astatke for å nevne noen.

Etter flere år med skiftende tilholdsteder har Cosmopolite og Belleville nå fått permanente lokaler i Kulturslottet Soria Moria på Torshov.

Besøks- og postadresse:

Vogts gate 64

0477 Oslo

Telefon: +47 22 11 33 08/09

2 datoer · 21. des.–22. des.

The Source of Christmas

Cosmopolite Scene

Fredag 21.desember

Dørene åpner: 19.00

Konsertstart: 20.00... Flere

DES.

21

Fr. 19:00 UTC+01

DES.

22

Lø. 13:30 UTC+01

+1

Musikk · 696 personerSkaff billetter

Interessert

3 datoer · 24. januar 2019–26. januar 2019

Djangofestivalen 2019

Cosmopolite Scene

Billetter i salg fra tirsdag 30.10 kl 11.00!

Hvert år siden... Flere

JAN.

24

To. 19:00 UTC+01

JAN.

25

Fr. 19:00 UTC+01

+1

Musikk · 469 personerSkaff billetter

Interessert

Kommende arrangementerDel arrangementer

NOV.

10

Få Bill! St.Paul & The Broken Bones + Support // Cosmopolite

Lø. 19:30 UTC+01 · 400 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

NOV.

16

Norsk på norsk - Avec!

Fr. 19:00 UTC+01 · 688 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

NOV.

17

MIKE STERN BAND feat. Darryl Jones, Keith Carlock & Bob Malach

Lø. 20:00 UTC+01 · 349 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

NOV.

18

Ron Carter "Foursight" // Cosmopolite

Sø. 19:00 UTC+01 · 482 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

NOV.

21

Piwnica pod Baranami w OSLO

On. 19:30 UTC+01 · 407 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

NOV.

22

Få billetter! Los Van Van // Cosmopolite

To. 20:00 UTC+01 · 2 976 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

NOV.

23

Tangofest med Oslo Tango Club // Cosmopolite

Fr. 20:00 UTC+01 · 339 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

Interessert

NOV.

25

Kjemilie med band // Belleville // support: Eskild

Sø. 19:00 UTC+01 · 677 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

NOV.

28

The Organ Club "Rhythm & Blues" // Cosmopolite

On. 20:00 UTC+01 · 297 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

NOV.

29

Magic Club // Cosmopolite

To. 19:00 UTC+01 · 44 gjester

Cosmopolite Scene

Skaff billetter

Interessert

NOV.

30

WLRC presents Spocks Beard & The Flower Kings

Fr. 19:00 UTC+01 · 552 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

DES.

5

Utsolgt! Sinsenfist - fister julen inn

On. 20:00 UTC+01 · 1 299 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

DES.

7

Cool Yule 2018 // 1940s White Christmas Ball

Fr. 19:30 UTC+01 · 3 674 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

DES.

8

Rudolf Nilsen: På Stengrunn // Cosmopolite

Lø. 18:30 UTC+01 · 1 744 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

DES.

8

ODDa Couple // Belleville

8. des.–9. des. · 319 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

DES.

14

Ana Bekuta & Orkestar Aleksandra Sofronijevica, Oslo

Fr. 21:00 UTC+01 · 490 gjester

Cosmopolite Scene

Skaff billetter

Interessert

DES.

15

Bijan Mortazavi '' King of the violin'' live concert in Oslo

Lø. 21:00 UTC+01 · 1 190 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

DES.

15

Bijan Mortazavi // Cosmopolite

Lø. 21:00 UTC+01 · 246 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

DES.

18

The Organ Club "Julespesial" // Cosmopolite

Ti. 20:00 UTC+01 · 477 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

JAN.

24

Bokutgivelse: Hot Club de Norvège 40 år!

To. 16:00 UTC+01 · 91 gjester

Djangofestivalen

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

FEB.

2

Soul Pop Funk Experience 2019 -gjesteartist Odd René Andersen

2. februar 2019–3. februar 2019 · 750 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

FEB.

9

Walentynki z Bednarkiem w Oslo

Lø. 19:00 UTC+01 · 716 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

MARS

15

Kongshaugfestivalen

15. mars 2019–17. mars 2019 · 1 387 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

MARS

22

The Mojos: «A Touch Of Soul» // Cosmopolite

Fr. 19:00 UTC+01 · 972 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

MARS

30

WLRC presents Riverside

Lø. 19:00 UTC+01 · 256 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

APR.

3

Hang Massive Live in Oslo

On. 20:00 UTC+02 · 629 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

Skaff billetter

Interessert

Tidligere arrangementer

NOV.

9

Scott Hamilton & Jan Lundgren Quartet

Fr. 20:00 UTC+01 · 92 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

NOV.

8

Ghost-Note // Cosmopolite

To. 20:00 UTC+01 · 355 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

NOV.

8

Ghost-Note // Oslo, Norway // Nov 8

To. 19:00 UTC+01 · 42 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

NOV.

4

Sophie Hunger // Belleville

Sø. 19:00 UTC+01 · 326 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

NOV.

3

Oslo World: Orchestre National de Barbès (FR/MA/DZ)

Lø. 20:00 UTC+01 · 703 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

NOV.

2

Oslo World: Kronos Quartet m/ Mahsa & Marjan Vahdat

Fr. 19:00 UTC+01 · 338 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

NOV.

1

Oslo World: Fatoumata Diawara (ML) - Utsolgt!

To. 20:00 UTC+01 · 2 147 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

31

Oslo World: Bombino (NE) + Supp: SoloN'Ibou

On. 20:00 UTC+01 · 1 057 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

30

Oslo World 2018 - 30.10 - 04.11

30. okt.–4. nov. · 6 311 gjester

Oslo World

Oslo, Norge

OKT.

28

Norsk Navle

Sø. 14:00 UTC+01 · 342 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

27

Victor Wooten Trio feat. Chambers & Franceschini // Cosmopolite

Lø. 20:00 UTC+02 · 738 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

26

Don Bryant & The Bo-Keys // Cosmopolite

Fr. 20:00 UTC+02 · 155 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

25

Magic Club // Cosmopolite

To. 19:00 UTC+02 · 1 370 gjester

Cosmopolite Scene

OKT.

20

Vål'enga goes Las Vegas // Cosmopolite

Lø. 18:30 UTC+02 · 732 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

19

Ambrosius // De Psykt Gode Vennene // Belleville

Fr. 20:00 UTC+02 · 676 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

18

Få billetter! Marcel & Rami Khalife // Cosmopolite

To. 20:00 UTC+02 · 1 095 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

17

The Organ Club sesongåpning // Cosmopolite

On. 20:00 UTC+02 · 419 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

14

Konsert med Vokando

Sø. 19:30 UTC+02 · 911 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

14

Få billetter! Sidsel - Releasekonsert // Belleville

Sø. 17:30 UTC+02 · 500 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

12

Judith Hill // Cosmopolite

Fr. 20:00 UTC+02 · 1 120 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

11

Pymlico - Release - Belleville

To. 20:00 UTC+02 · 955 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

6

Veronika synger! - polsk filmmusikk & filmvisning @Cosmopolite

Lø. 17:00 UTC+02 · 313 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

5

East Africa Concert - Sauti Sol & Winnie Nwagi live in Oslo

Fr. 20:00 UTC+02 · 2 135 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

4

Jonas Sjøvaag & Juhani Silvola - Music for Cities @Belleville

To. 19:00 UTC+02 · 276 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

SEP.

27

Magic Club // Cosmopolite

To. 19:00 UTC+02 · 889 gjester

Cosmopolite Scene

SEP.

23

Oslo International Flamenco Festival: Volver

Sø. 18:00 UTC+02 · 1 627 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

SEP.

22

Baardsen Releasekonsert // Belleville

Lø. 20:00 UTC+02 · 697 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

SEP.

21

Tangofest - El Muro og Cyrena & Steinar + Martin Alvarado

Fr. 20:00 UTC+02 · 1 336 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

SEP.

20

Bea Palya ft. Balàzs Szokolay Dongò

To. 19:00 UTC+02 · 128 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

SEP.

18

Årets viktigste STAND UP m/ Dr. Bergland, Mikkel Niva og Olli

Ti. 19:00 UTC+02 · 2 033 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

SEP.

15

Ultima 2018: Beirut Soundclash (Mazen Kerbaj)

Lø. 21:00 UTC+02 · 254 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

SEP.

14

Oslo Kulturnatt: Dobbelkonsert med Luison Y Cuba og Son Candela

Fr. 20:00 UTC+02 · 2 732 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

SEP.

8

Samspill 20 år - Jubileumskonsert!

Lø. 20:00 UTC+02 · 1 709 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

SEP.

7

Camané @Cosmopolite Oslo

Fr. 19:00 UTC+02 · 1 360 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

SEP.

6

Soft Machine: 50 Years Tour @Cosmopolite Oslo

To. 20:00 UTC+02 · 758 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

SEP.

1

Klezmernatt @Cosmopolite Oslo

Lø. 19:30 UTC+02 · 662 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

AUG.

31

Nils Landgren med Det Norske Blåseensemble på Cosmopolite Scene

Fr. 18:00 UTC+02 · 280 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

AUG.

30

Los Lobos @Cosmopolite Oslo

To. 20:00 UTC+02 · 789 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

AUG.

25

Oslo Burlesque Festival: Red Carpet Ride

Lø. 19:00 UTC+02 · 169 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

AUG.

24

Oslo Burlesque Festival: Twisted Follies

Fr. 19:00 UTC+02 · 114 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

AUG.

22

Oslo Burlesque Festival 2018

22. aug.–26. aug. · 1 200 gjester

Oslo Burlesque Festival

Oslo, Norge

AUG.

18

Få billetter! Chico Trujillo @Cosmopolite Oslo

Lø. 20:00 UTC+02 · 1 934 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

AUG.

17

The Klezmatics | Oslojazz 2018

Fr. 20:00 UTC+02 · 414 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

AUG.

16

Zap Mama | Oslojazz 2018

To. 20:00 UTC+02 · 869 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

AUG.

15

Lisa Simone | Oslojazz 2018

On. 20:00 UTC+02 · 378 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

JUNI

19

Noche Flamenca @Cosmopolite Oslo

Ti. 19:00 UTC+02 · 692 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

JUNI

17

Urinetown, The Musical.

14. juni–17. juni · 1 428 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

JUNI

5

Jubileumskonsert med Jentekoret STAS - Staselig Årgang

Ti. 20:00 UTC+02 · 2 021 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

JUNI

1

Swingin' at the Ritz // 1940s Party Special

Fr. 20:00 UTC+02 · 5 111 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MAI

31

Gong & Steve Hillage @Cosmopolite Oslo

To. 20:00 UTC+02 · 484 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MAI

19

Utsolgt!! Mr Eazi // Cosmopolite // Pres. av 5K Productions

Lø. 22:00 UTC+02 · 2 843 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MAI

16

The Organ Cub 16. mai fest @Cosmopolite Oslo

On. 20:00 UTC+02 · 404 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MAI

13

My Buddy - en hyllest til Chet Baker @Belleville Oslo

Sø. 18:00 UTC+02 · 398 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MAI

12

Tickle Toes Steppdans 2018 @Cosmopolite Oslo

Lø. 19:30 UTC+02 · 514 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MAI

11

Få billetter! Amadou & Mariam @Cosmopolite Oslo

Fr. 20:00 UTC+02 · 1 609 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MAI

5

Få billetter! The Chieftains @Cosmopolite Oslo

Lø. 20:00 UTC+02 · 246 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MAI

4

Golden Era @Cosmopolite Oslo

Fr. 20:00 UTC+02 · 156 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MAI

3

Få billetter! Stacey Kent @Cosmopolite Oslo

To. 19:00 UTC+02 · 304 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

APR.

27

Kroke @Cosmopolite Oslo

Fr. 20:00 UTC+02 · 420 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

APR.

26

Scheen Jazzorkester & Thomas Johansson @Cosmopolite Oslo

To. 20:00 UTC+02 · 634 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

APR.

25

Slippkonsert! Anders Wyller

On. 20:00 UTC+02 · 401 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

APR.

22

The Jazz Ambassadors @Cosmopolite Oslo

Sø. 19:00 UTC+02 · 640 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

APR.

21

Utsolgt! Marcus Miller @Cosmopolite Oslo

Lø. 20:00 UTC+02 · 1 181 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

APR.

19

Magic Club - Jubileumsshow

To. 19:00 UTC+02 · 1 395 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

APR.

15

Talai & Mahmudiyan @Belleville

Sø. 18:00 UTC+02 · 460 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

APR.

14

Beard Valley - Releasekonsert

Lø. 21:00 UTC+02 · 1 644 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

APR.

13

Popkoret RØST @Cosmopolite Oslo

Fr. 19:30 UTC+02 · 1 458 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

APR.

7

Club Clave Salsa Party + Kiz & Bachata

Lø. 21:00 UTC+02 · 732 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

APR.

6

Utsolgt! Blind Boys of Alabama + gjest. Knut Reiersrud

Fr. 20:00 UTC+02 · 270 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MARS

25

Oslo International Rumi Festival 2018

23. mars–25. mars · 1 233 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MARS

17

Norwegian Elvis tribute night

Lø. 20:00 UTC+01 · 1 652 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MARS

14

UKM Sentrum/Nord 2018

14. mars–15. mars · 316 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MARS

11

Festkonsert: The Maze/ Rathkes/ Last Things @Cosmopolite Oslo

Sø. 19:00 UTC+01 · 665 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MARS

10

Fresu/Galliano/Lundgren - Mare Nostrum @Cosmopolite Oslo

Lø. 20:00 UTC+01 · 303 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MARS

9

Kranium + Nico D // Cosmopolite // Pres. av 5K Productions

Fr. 22:00 UTC+01 · 3 219 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MARS

8

Shebop BigBand @Cosmopolite

To. 19:30 UTC+01 · 54 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MARS

2

Mannskoret Arme Riddere @Cosmopolite Oslo (+ etterfest)

Fr. 19:00 UTC+01 · 2 744 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

FEB.

24

Ivan Mazuze Quartet @Cosmopolite Oslo

Lø. 20:00 UTC+01 · 239 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

FEB.

24

Husfest // Kulturslottet Soria Moria

Lø. 13:00 UTC+01 · 161 gjester

Soria Moria

FEB.

17

Club Clave Salsa Party + Kiz & Bachata

Lø. 21:00 UTC+01 · 1 213 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

FEB.

16

Wardrobe Quintet @Belleville Oslo

Fr. 20:00 UTC+01 · 540 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

FEB.

15

Ikke I Mitt Navn

To. 18:00 UTC+01 · 2 231 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

FEB.

9

Pascoals univers - Det Norske Blåseensemble med Steffen Schorn

Fr. 19:00 UTC+01 · 254 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

FEB.

3

The Dublin Legends @Cosmopolite Oslo

Lø. 20:00 UTC+01 · 270 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

FEB.

2

Adam Bałdych Quartet @Cosmopolite Oslo

Fr. 20:00 UTC+01 · 406 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

JAN.

30

Tomoya Nakai @Cosmopolite Oslo

Ti. 17:00 UTC+01 · 405 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

JAN.

27

Soul Pop Funk Experience 2018 -gjesteartist Maria Haukaas Mittet

Lø. 20:00 UTC+01 · 1 920 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

JAN.

26

Katia Guerreiro @Cosmopolite Oslo

Fr. 19:00 UTC+01 · 699 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

JAN.

20

Utsolgt! Djangofestivalen 2018

19. jan.–20. jan. · 1 258 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

JAN.

18

Releasekonsert - Oslo

To. 19:00 UTC+01 · 917 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

JAN.

14

Juniorsymfonikerne og KG Singers på Cosmopolite

Sø. 17:30 UTC+01 · 339 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

DES.

22

Utsolgt! The Organ Club "Julespesial" @Cosmopolite Oslo

Fr. 20:00 UTC+01 · 694 gjester

DES.

16

Sangvinernes julekonsert @Cosmopolite Oslo

Lø. 19:00 UTC+01 · 1 161 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

DES.

15

Bisa Kdei :: Young Cisto | WD - Live in Oslo

Fr. 21:00 UTC+01 · 1 755 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

DES.

14

Angelina Jordan @Cosmopolite Oslo

To. 19:00 UTC+01 · 192 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

DES.

13

Dobbeltkonsert på Belleville med TSJAK og Andreas Haddeland Trio

On. 20:00 UTC+01 · 938 gjester

Vogts gate 64, 0477 Oslo, Norge

DES.

7

Bansal Band @Cosmopolite Oslo

To. 20:00 UTC+01 · 761 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

DES.

2

Kor Kanel synger jula og skisesongen inn

Lø. 20:00 UTC+01 · 1 194 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

NOV.

24

Martha High & The Soul Cookers @Cosmopolite Oslo

Fr. 20:00 UTC+01 · 601 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

NOV.

23

Filipe Raposo & Rita Maria @Cosmopolite Oslo

To. 20:00 UTC+01 · 357 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

NOV.

18

José James @Cosmopolite Oslo

Lø. 21:00 UTC+01 · 238 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

NOV.

18

Cosmopolite 25-årsjubileum 8-18.nov

8. november 2017–18. november 2017 · 511 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

NOV.

17

David Krakauer Abraham Inc in Oslo

Fr. 20:30 UTC+01 · 78 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

NOV.

17

Abraham Inc. feat Krakauer, Wesley & Socalled @Cosmopolite Oslo

Fr. 20:00 UTC+01 · 179 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

NOV.

16

Simon Phillips - Protocol 4 @Cosmopolite Oslo

To. 20:00 UTC+01 · 285 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

NOV.

15

Arild Andersen Quartet feat. Makoto Ozone @Cosmopolite Oslo

On. 20:00 UTC+01 · 341 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

NOV.

12

Jubileumskonsert: Alfredo Rodriguez trio @Cosmopolite Oslo

Sø. 19:00 UTC+01 · 160 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

NOV.

11

Mike Stern/ Dave Weckl band @Cosmopolite Oslo

Lø. 20:00 UTC+01 · 444 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

NOV.

10

Patti Austin @Cosmopolite Oslo

Fr. 20:00 UTC+01 · 216 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

NOV.

9

Få billetter! Mulatu Astatke @Cosmopolite Oslo

To. 20:00 UTC+01 · 1 137 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

NOV.

8

Grenseløse Opplevelser - Boklansering på Tronsmo

On. 17:00 UTC+01 · 881 gjester

Tronsmo Bokhandel

Oslo, Norge

NOV.

4

Oslo World: Bonga (AO/PT)

Lø. 19:00 UTC+01 · 535 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

NOV.

2

Oslo World: Céu (BR)

To. 20:00 UTC+01 · 479 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

30

Utsolgt! Cory Henry & The Funk Apostles @Cosmopolite Oslo

Ma. 19:00 UTC+01 · 1 279 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

29

Monica Zetterlund 80 år

Sø. 19:00 UTC+01 · 327 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

27

Concert of The Ukulele Orchestra of Great Britain

Fr. 20:00 UTC+02 · 1 336 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

26

The Organ Club «Club7 revival» @Cosmopolite

To. 20:00 UTC+02 · 518 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

19

Emel Mathlouthi @Cosmopolite Oslo

To. 20:00 UTC+02 · 864 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

18

Hang Massive Live in Oslo 2017

On. 20:00 UTC+02 · 2 776 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

13

Lars Bjerkmann @Cosmopolite Oslo

Fr. 20:00 UTC+02 · 1 054 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

11

Klangbiotoper @Cosmopolite Oslo

On. 19:00 UTC+02 · 402 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

6

Pernille Øiestad / Releasekonsert / Helt på ekte

Fr. 20:00 UTC+02 · 1 203 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

SEP.

28

Huggu over vatn - Releasekonsert med PUST @Cosmopolite Oslo

To. 19:00 UTC+02 · 2 048 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

SEP.

23

El Muro - Live at Cosmopolite Oslo

Lø. 20:00 UTC+02 · 1 159 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

SEP.

17

Obara plays Komeda + filmvisning @Cosmopolite Oslo

Sø. 17:00 UTC+02 · 545 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

SEP.

16

Lao Che @Cosmopolite Oslo

Lø. 20:00 UTC+02 · 591 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

SEP.

15

Oslo Kulturnatt Afterparty: DJ Stig Paa @Belleville Oslo

Fr. 22:30 UTC+02 · 591 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

SEP.

15

Monoswezi – Oslo Kulturnatt @Cosmopolite Oslo

Fr. 20:00 UTC+02 · 847 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

SEP.

8

Don Bryant & The Bo-Keys @Cosmopolite Oslo

Fr. 20:00 UTC+02 · 203 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

SEP.

2

Klezmernatt @Cosmopolite Oslo

Lø. 19:00 UTC+02 · 852 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

AUG.

25

Frank Havrøy @Belleville

Fr. 20:00 UTC+02 · 657 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

AUG.

24

William Bell @Cosmopolite Oslo

To. 20:00 UTC+02 · 385 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

JUNI

15

Musikkteaterhøyskolen presenterer Into The Woods

15. juni 2017–18. juni 2017 · 2 428 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

JUNI

9

Dark Roast @Belleville / 9. juni

Fr. 20:00 UTC+02 · 1 378 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

JUNI

7

Korfest: Digresjon / Vokalkompaniet / Trill Vokalensemble / Cava

On. 19:00 UTC+02 · 1 898 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MAI

27

Moksha - Global Nights @Belleville

Lø. 20:00 UTC+02 · 214 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MAI

26

Club Montmarte - Global Nights @Belleville

Fr. 20:00 UTC+02 · 12 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MAI

24

Vårkonsert med Popkoret RØST @Cosmopolite

On. 19:30 UTC+02 · 2 201 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MAI

19

Orchestra Baobab + DJ Kokk N Roll @Cosmopolite Oslo

Fr. 21:00 UTC+02 · 1 425 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MAI

16

The Organ Club 16. mai - African Pulse @Cosmopolite Oslo

Ti. 20:00 UTC+02 · 624 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MAI

14

New Voices Releasekonsert

Sø. 19:00 UTC+02 · 2 287 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MAI

13

Tickle Toes elevkonsert 13 mai 2017

Lø. 19:30 UTC+02 · 184 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MAI

12

John Patitucci Electric Guitar Quartet @Cosmopolite Oslo

Fr. 20:00 UTC+02 · 335 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MAI

10

Bendik Hofseth Band ”IX – 25 år” @Cosmopolite

On. 20:00 UTC+02 · 441 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MAI

6

Tinariwen ELWAN @Cosmopolite Oslo

Lø. 21:00 UTC+02 · 1 311 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MAI

5

Get Happy!

Fr. 19:00 UTC+02 · 479 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MAI

4

Allan Harris - «Nobody's Gonna Love You Better»@Cosmopolite Oslo

To. 20:00 UTC+02 · 73 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

APR.

30

Salsafest med Cubanismo og DJs @Cosmopolite Oslo

Sø. 20:00 UTC+02 · 1 259 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

APR.

29

Avlyst/Flyttes José James @Cosmopolite Oslo

Lø. 21:00 UTC+02 · 324 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

APR.

28

Tsarsten and the Freudian Slippers & Banda Non Grata@Cosmopolite

Fr. 20:00 UTC+02 · 1 669 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

APR.

27

The Organ Club - Jimi Hendrix Experience 50 years

To. 20:00 UTC+02 · 418 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

APR.

22

Lura @Cosmopolite Oslo

Lø. 21:00 UTC+02 · 953 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

APR.

21

Loud Jazz Band @Cosmopolite Oslo

Fr. 20:00 UTC+02 · 301 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

APR.

9

Busi Ncube "Usiko" @Cosmopolite Oslo

Sø. 20:00 UTC+02 · 454 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

APR.

5

Ingrid Bjørnov - Releasekonsert med band @Cosmopolite Oslo

On. 20:00 UTC+02 · 104 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MARS

25

Cristina Branco @Cosmopolite Oslo

Lø. 20:00 UTC+01 · 364 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MARS

24

Les Freres Smith @Cosmopolite Oslo

Fr. 21:00 UTC+01 · 423 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MARS

23

Karin Krog-Scott Hamilton-Jan Lundgren m/band @Cosmopolite Oslo

To. 20:00 UTC+01 · 57 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MARS

22

Borderline Big Band med vårjazz @Cosmopolite Oslo

On. 19:00 UTC+01 · 263 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MARS

19

Veronika Harcsa - «Tell Her» @Cosmopolite Oslo

Sø. 20:00 UTC+01 · 247 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MARS

16

Wardrobe Quintet @Belleville Scene

To. 20:00 UTC+01 · 1 157 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MARS

15

Hæ?! - Humoristisk mindfuck

15. mars 2017–18. mars 2017 · 313 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MARS

11

Pablo Ziegler, Quique Sinesi & Walter Castro @Cosmopolite Oslo

Lø. 20:00 UTC+01 · 127 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MARS

10

Gong & Steve Hillage - «Rejoice! I’m Dead!» @Cosmopolite Oslo

Fr. 20:00 UTC+01 · 338 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MARS

8

SheBop Big Band - Plateslipp og releasekonsert @Cosmopolite

On. 19:00 UTC+01 · 1 031 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MARS

4

Samspill Sessions - Musical Refugees

Lø. 21:00 UTC+01 · 888 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MARS

3

Konsert med Ensemble Hyperion på Cosmopolite 3 mars 2017

Fr. 20:35 UTC+01 · 753 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MARS

1

Francophonie festival - official opening : Debate & Party

On. 17:00 UTC+01 · 739 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

FEB.

17

Sérgio Godinho @Cosmopolite Oslo

Fr. 20:00 UTC+01 · 532 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

FEB.

11

Palladium Latin Night 11 februar @Cosmopolite Oslo

Lø. 21:00 UTC+01 · 1 433 gjester

Soria Moria Cosmopolite

FEB.

11

OODF 2017 - Gala Show!

Lø. 20:30 UTC+01 · 560 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

FEB.

4

Kroke & Anna Maria Jopek @Cosmopolite Oslo

Lø. 20:00 UTC+01 · 653 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

JAN.

27

Lee Fields & The Expressions @Cosmopolite Oslo

Fr. 21:00 UTC+01 · 505 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

JAN.

20

Djangofestival 2017

20. januar 2017–21. januar 2017 · 1 010 gjester

Djangofestivalen

Oslo, Norge

JAN.

19

St Paul and The Broken Bones @Cosmopolite Oslo

To. 20:00 UTC+01 · 474 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

DES.

21

Utsolgt! // The Organ Club - Christmas Spesial @Cosmopolite Oslo

On. 20:00 UTC+01 · 319 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

DES.

17

Palladium Latin Night - Colombia @Cosmopolite, Oslo

Lø. 21:00 UTC+01 · 1 854 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

DES.

16

Utsolgt // Lissie (solo) Oslo

Fr. 21:00 UTC+01 · 189 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

DES.

14

The Christmas Feeling - Tour 2016

On. 21:00 UTC+01 · 653 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

DES.

10

På stengrunn - Rudolf Nilsens sanger og dikt

Lø. 16:30 UTC+01 · 440 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

DES.

2

Harry Allen/Jan Lundgren Tribute to Stan Getz - Jan Johansson @Cosmopolite Oslo

Fr. 20:00 UTC+01 · 52 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

DES.

1

Traces Gospel Choir 10 Year Anniversary Concert

To. 20:00 UTC+01 · 1 741 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

NOV.

25

Buvusių moterų reikalai Osle 19.30

Fr. 19:30 UTC+01 · 848 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

NOV.

23

The Organ Club - Diaspora @Cosmopolite Oslo

On. 20:00 UTC+01 · 465 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

NOV.

18

Amadou & Mariam @Cosmopolite Oslo

Fr. 20:00 UTC+01 · 608 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

NOV.

17

Samspill Sessions presenterer: Temur, Crainaz og Youssef

To. 19:00 UTC+01 · 1 048 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

NOV.

11

Katia Guerreiro /Júlio Resende "Fado & Further" @Cosmopolite Oslo

Fr. 20:00 UTC+01 · 923 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

NOV.

10

Få bill! Mike Stern/Dave Weckl Band w/Tom Kennedy & Bob Malach @Cosmopolite Oslo

To. 20:00 UTC+01 · 371 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

NOV.

9

Vamp @Cosmopolite Oslo

On. 19:00 UTC+01 · 46 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

NOV.

5

Oslo World : Salif Keita og Sidiki Camara group

Lø. 20:00 UTC+01 · 1 302 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

NOV.

4

Oslo World: Farmers Market 25 år!

Fr. 21:00 UTC+01 · 672 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

NOV.

3

Oslo World: Puerto Candelaria (CO)

To. 21:00 UTC+01 · 1 221 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

29

Banned From Utopia & Lisa Popeil - Det Skandaløse Orkester + Denny Walley

Lø. 19:30 UTC+02 · 706 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

28

Sinikka Langeland - The Magical Forest @Cosmopolite Oslo

Fr. 20:00 UTC+02 · 697 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

26

The Organ Club - Blues Extravaganza @Cosmopolite Oslo

On. 20:00 UTC+02 · 541 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

22

Lars Bjerkmann m/venner @Cosmopolite Oslo

Lø. 20:00 UTC+02 · 1 151 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

21

Angelo Debarre Quartet Supp: Stian Vågen Nilsen & Gildas Le Pape @Cosmopolite Oslo

Fr. 20:00 UTC+02 · 270 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

19

Rendez-vous Brassens-Berulfsen @Cosmopolite Oslo

On. 18:30 UTC+02 · 62 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

16

Utsolgt! Gregory Porter @Cosmopolite Oslo

Sø. 20:00 UTC+02 · 348 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

15

Alfredo Rodriguez Trio @Cosmopolite Oslo

Lø. 20:00 UTC+02 · 136 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

14

Grupė RONDO Osle

Fr. 21:00 UTC+02 · 640 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

13

Pymlico - Release - Belleville

To. 20:00 UTC+02 · 602 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

8

Meshell Ndegeocello @Cosmopolite Oslo

Lø. 21:00 UTC+02 · 556 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

OKT.

7

Stacey Kent @Cosmopolite Oslo

Fr. 20:00 UTC+02 · 393 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

SEP.

30

OUM @Cosmopolite Oslo

Fr. 20:00 UTC+02 · 789 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

SEP.

28

Humdinger @Cosmopolite Oslo

On. 20:00 UTC+02 · 729 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

SEP.

22

Scheen Jazzorkester med Eyolf Dale @Cosmopolite Oslo

To. 20:00 UTC+02 · 815 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

SEP.

21

The Organ Club - Bugge & Charles m/venner @Cosmpolite Oslo

On. 20:00 UTC+02 · 365 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

SEP.

16

Ivan Mazuze Quintet - Oslo Kulturnatt 2016 @Cosmopolite Oslo

Fr. 20:00 UTC+02 · 368 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

SEP.

15

Hasse Farmen - Slippkonsert @Cosmopolite Oslo

To. 20:00 UTC+02 · 438 gjester

Belleville (Cosmopolite), Oslo

SEP.

10

Sånn ska´ det være - avslutningsforestilling

Lø. 22:30 UTC+02 · 2 649 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

SEP.

9

Orquesta del Centenario - Europe Tour 2016 - Cosmopolite Oslo

Fr. 21:00 UTC+02 · 1 289 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

SEP.

3

Hanne Tveter // Releasekonsert My Footprints @Belleville Oslo

Lø. 20:00 UTC+02 · 672 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

SEP.

3

Klezmernatt // Klezmerata Fiorentina // Goylem Space Klezmer @Cosmopolite Oslo

Lø. 19:00 UTC+02 · 803 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

SEP.

2

Val Vallery - Releasekonsert @Cosmopolite Oslo

Fr. 19:00 UTC+02 · 2 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

AUG.

27

Rockerazos Festival @Cosmopolite Oslo

Lø. 20:00 UTC+02 · 840 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

AUG.

26

Palladium Latin Night @Cosmopolite Oslo

Fr. 21:00 UTC+02 · 1 485 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

JUNI

16

Familiemusikalen: “Frendelaus”

16. juni 2016–19. juni 2016 · 5 346 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MAI

29

Centro de Flamenco - 20 års Jubileumsforestilling

Sø. 19:00 UTC+02 · 2 541 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MAI

28

Bombino nytt album "Azel" @Cosmopolite Oslo

Lø. 21:00 UTC+02 · 476 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MAI

22

Aida Frantzen @ Belleville FRI ALDER! + Support: Three Souls

Sø. 20:00 UTC+02 · 1 218 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MAI

16

The Organ Club - 16. mai party!

Ma. 20:00 UTC+02 · 2 196 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MAI

13

At Tickle Toes elevkonsert Cosmopolite Scene 2016

Fr. 19:30 UTC+02 · 598 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MAI

12

Lisa Fischer & Grand Baton @Cosmopolite Oslo

To. 20:00 UTC+02 · 398 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MAI

5

Michael Mainieri, Bendik Hofseth med Jazzcode og Cosmopolitans

To. 20:00 UTC+02 · 1 036 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

APR.

30

Orchestre National de Barbès@Cosmopolite Oslo

Lø. 21:00 UTC+02 · 584 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

APR.

27

Ninjabeat Release - Cosmopolite Scene

On. 19:30 UTC+02 · 1 136 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

APR.

23

ALLAN HARRIS - Black Bar Jukebox@Cosmopolite Oslo

Lø. 20:00 UTC+02 · 164 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

APR.

22

Bettye LaVette@Cosmopolite Oslo

Fr. 20:00 UTC+02 · 294 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

APR.

20

Musikalsk aften med Oslo Politiorkester og H.M. Kongens Gardes musikkorps

On. 18:00 UTC+02 · 1 216 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

APR.

19

Ungdomsklubben

Ti. 18:00 UTC+02 · 559 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

APR.

15

Layali Marrakech ليالي مراكش ATLAS BAND LIVE!

Fr. 21:30 UTC+02 · 1 112 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

APR.

13

The Organ Club - Vidar Busk

On. 20:00 UTC+02 · 403 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

APR.

9

Tomasz Stanko New York Quartet@Cosmopolite Oslo

Lø. 20:00 UTC+02 · 1 021 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

APR.

2

CRISTINA BRANCO@Cosmopolite Oslo

Lø. 20:00 UTC+02 · 709 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MARS

18

KIM ANDRE RYSSTAD, JØRN SKOGHEIM OG DYLAN FOWLER , Musikk bygger broer/Music build bridges

Fr. 21:00 UTC+01 · 891 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

MARS

16

The Organ Club - Diaspora

On. 20:00 UTC+01 · 380 gjester

Cosmopolite Scene

Oslo, Norge

View Event →

 Velkommen til boklansering - Hverdagslykke- hvordan unngå syv feilgrep i moderne barneoppdragelse og utdanning
Nov
13
6:00 PM18:00

Velkommen til boklansering - Hverdagslykke- hvordan unngå syv feilgrep i moderne barneoppdragelse og utdanning

Velkommen til boklansering 13.11.18

Sted: Steinerhøyskolen på Uranienborg i Oslo, i Professor Dahls gt. 30

Tid: 18.00 – 20.00 Mer info på websiden: https://sjelefode.no/

morskjaerlighet-56.jpgVelkommen! Vi setter Hverdagslykken på kartet. Hva menes med det?Litt kultur

Kjell Erik Møgster Moen spiller egne sanger

Kort foredrag av Anne Nielsen over temaet Hjernen og Hverdagslykken:

Hvorfor er det så viktig å bevare utviklingsmotoren; lek, bevegelse og nysgjerrighet?

På hvilken måte er ny hjerneforskning på lag med det beste i den tradisjonelle

barndommen?

Noen forslag til hvordan vi kan bygge bro mellom tidløs visdom og ny

kunnskap fra hjerneforskningen i vår hyper -rasjonelle tidsalder.SummepauseHva kan vi gjøre for å fremme Hverdagslykken for fremtidas barn?

NRK- profilen Kjell Erik Møgster Moen intervjuer Anne om intensjonen med boka

og forlaget Sjeleføde. Mulighet for dialog med salen.Enda mer kultur til slutt

Kjell Erik flygel og Anette Nordahl sangStor utgave.jpg

Hvorfor Steinerhøgskolen?

Jeg var førskolestudent på Berle skole i 82/83. Det er derfor et passende sted å lansere boken som oppsummerer alt jeg har lært i løpet av min yrkeskarriere som pedagog, psykosynteseterapeut, foredragsholder og forfatter. Steinerskolen er den pedagogiske tradisjonen i Norge som best har bevart lek, kunst og kreativitet i sine timeplaner. Jeg er ingen antroposof, men jeg heier på alle som serverer barn Sjeleføde i en stressa materialistisk tidsalder. Boka er en forsvarstale og argumentsamling for en barndom og utdannelse som skaper hele mennesker og tar vare på barnas naturlige mindfulness.

View Event →
SVANESJØEN -  Folketeateret
Nov
12
7:00 PM19:00

SVANESJØEN - Folketeateret

Saint Petersburg State Ballett kommer til Folketeateret med den verdenskjente balletten Svanesjøen. Dette er en full oppsetting av den originale klassiske balletten med over 40 dansere.

Saint Petersburg State Ballett er det mest kjente balletteateret som turnerer utenfor Russland i dag. Under åpningen av Fashion week i Saudi Arabia (april 2018) var de invitert for å opptre som en del av åpningsseremonien. Saint Petersburg State Ballett framfører klassisk ballett på flere scener i Saint Petersburg, blant annet på Eremitasje-teateret i Vinterpalasset og Palace teateret.

svanesjoen-_530886505-(1).jpg

Prima dansere

Prima danserne som kommer til Folketeateret er:

SERGEY KONONENKO

Solist Mariinsky-teater

Uteksaminert fra Mariinsky Theatre of St. Petersburg.

ALEXANDER VOITIN

Solist St.Petersburg Russian Ballet Theatre

Uteksaminert fra Vaganova Academy of Russian Ballet.

ANNA VOITINA

Prima Ballerina St.Petersburg Russian Ballet Theatre

Uteksaminert fra Vaganova Academy of Russian Ballet.

SVANESJØEN

Svanesjøen kombinerer en verden av magi og mytiske skapninger med en virkelig verden der svik og makt kjemper mot kjærlighet og tilgivelse. Svanesjøen ble opprinnelig komponert i 1875 – 1876. Den mest berømte varianten av Svanesjøen er koreografert av Marius Petipa med musikk av Tsjajkovskij og ble opprinnelig oppført på det Russiske nasjonale teater, Mariinsky Teater i Saint Petersburg i 1895. Oppsetningen er basert på tyske folkeeventyr og handler om den evige trofaste kjærlighet mellom prinsessen Odette og prinsen Siegfried.

Svanesjoen-_508245460-(1).jpg

Musikk: Pjotr Illitsj Tsjajkovskij, Koreografi: Marius Petipa

Arrangør: Performing Artist Producer AS.

View Event →
Stranger Within -  utstilling og forestilling med Mia Habib og Jassem Hindi
Oct
20
11:00 AM11:00

Stranger Within - utstilling og forestilling med Mia Habib og Jassem Hindi

Stranger Within

Mia Habib & Jassem Hindi

Utstilling og forestillinger 11.-20. oktober

Interkulturelt Museum, Tøyenbekken 5, OsloStranger Within er et hjemsøkt landskap, der ting som tilsynelatende har forsvunnet kommer opp igjen. De begynner å oppføre seg rart: ødelegger ting, får kroppen til å skjelve, tar form av truende skikkelser. En historie satt til det grisgrendte nord, der landet tærer på det som gjenstår av dagslys. Fremmede agenter ligger på lur. De er laget av drivved, plast og kjøtt. De er allestedsnærværende og skifter stadig form, forråder sine egne hensikter. Forestillingen er som laget av en søvngjenger, vi vet aldri hvor den går.

picture one stranger within (1).JPGDansekunstnerne Mia Habib og Jassem Hindi har de siste to årene opptrådt hjemme hos folk, fra Tromsø, Alta og Kirkenes i nord til Tøyen i sør. En forestilling i bytte mot en middag, en kaffe eller en stund rundt kjøkkenbordet. Å jobbe på egenhånd, ute blant folk, langt borte fra studioet, har gitt Habib og Hindi armslag til å utforske rollen til kunstneren som en fremmed. Ideene er kanskje abstrakte, men de jobber konkret. De har samlet på samtaler, bilder og historier fra menneskene som har invitert dem hjem til seg. Selv kaller de det en poetisk praksis. Kunstnerne bruker gjenstander de har funnet, lydopptak, fantastisk-realistiske dikt og sine egne kropper. Hver forestilling skapes i fellesskap, aldri helt lik, og for hver utgave inviterer de gjesteartister de har møtt langsmed veien i nord. Utstillingen er åpen 12. - 20. oktober, kl 11-16 (mandag stengt). Gratis inngang!Se forestillingen 11.-14. og 16.-18. oktober kl 19.

Billetter kr 100,-Les mer: http://www.blackbox.no/tittel/stranger-within/ Produsert av TrAP og Mia Habib Productions i samarbeid med Black Box teater og Interkulturelt Museum

View Event →